.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Afsnit 7.7 - Note 7.7B Noter Næste afsnit

7.7A Indledende regel

7.7A1 Tegnsætning

Vedrørende tegnsætning før afsnittet og imellem flere noter se Bilag F .

Tegnsætning i den enkelte note se 1.7A3 .

7.7A2 Noter udarbejdes som anvist i 1.7A .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top