.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Afsnit 8.0 - Almene regler 8.0B Kilder til oplysninger Næste afsnit

8.0A Afgrænsning

Reglerne i dette kapitel omfatter den bibliografiske beskrivelse af alle slags todimensionale billedmaterialer i ikke-elektronisk form, hvad enten de er ugennemsigtige og kan anskues umiddelbart eller skal projiceres eller gennemlyses, dvs. kræver fremvisningsapparatur, samt samlinger af sådanne. Kartografisk materiale beskrives efter kapitel 3. Ved originalkunst suppleres dette kapitel af kapitel 4. Ved billeder på film eller video beskrives materialet efter kapitel 7. Ved todimensionale billedmaterialer i elektronisk form tages udgangspunkt i kapitel 9. Ved mikroskoppræparater og spil tages udgangspunkt i kapitel 10. Ved todimensionale billedmaterialer i mikroform tages udgangspunkt i kapitel 11.

Valgfrit : Ved beskrivelse af todimensionale billedmaterialer i bogform kan reglerne for bøger og småtryk ( kapitel 2 ) følges i deres helhed.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top