.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 8.0A Afgrænsning 8.0C Tegnsætning Næste afsnit

8.0B Kilder til oplysninger

8.0B1 Den primære kilde til oplysninger

Den primære kilde til oplysninger for todimensionale billedmaterialer er selve materialet (inkl. enhver varigt fastgjort etiket el.lign.) sammen med det originale opbevaringsudstyr, hvis dette er en integreret del af materialet.

Hvis materialet består af to eller flere fysiske dele, og hverken de enkelte dele eller deres etiketter bringer en fælles titel, betragtes det fælles opbevaringsudstyr som den primære kilde, hvis det indeholder en fælles titel.

Hvis oplysningerne ikke findes i den primære kilde, hentes de fra følgende kilder (i nedennævnte rækkefølge):

det originale opbevaringsudstyr (f.eks. æske eller mappe)
ledsagende materiale (f.eks. vejledning eller teksthæfte)
andre kilder

Hvis en samling af todimensionale billedmaterialer beskrives som en helhed, anvendes hele samlingen som den primære kilde.

8.0B2 Foreskrevne kilder til oplysninger

For hvert afsnit af beskrivelsen er bestemte kilder udpeget som foreskrevne kilder til oplysninger.

Afsnit Foreskrevne kilder

Titel og ophavsangivelse

- Titler Den primære kilde

- Ophavsangivelse Fremtrædende plads

Udgave Fremtrædende plads, ledsa-
gende materiale

Publicering, distribution el.lign. Fremtrædende plads, ledsa-
gende materiale

Fysisk beskrivelse Hvor som helst

Serie Fremtrædende plads, ledsa-
gende materiale

Note Hvor som helst

Standardnummer og anskaffelsesvilkår Hvor som helst

Fremtrædende plads omfatter for todimensionale billedmaterialers vedkommende selve materialet og det originale opbevaringsudstyr, uanset om dette er en integreret del af materialet eller ej. Oplysninger, der hentes fra den primære kilde, foretrækkes frem for oplysninger hentet fra anden fremtrædende plads. Oplysninger hentet fra fremtrædende plads foretrækkes frem for oplysninger hentet uden for materialet

Oplysninger, der hentes fra andre kilder end de foreskrevne, sættes i skarp parentes.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top