.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 8.1B Hovedtitel 8.1D Paralleltitler Næste afsnit

8.1C Generel materialebetegnelse

8.1C1 Den generelle materialebetegnelse billede kan anføres umiddelbart efter hovedtitlen eller efter den første titel ved materialer med flere værker uden fælles titel som anvist i 1.1C.

  245 00 *a Vi får det bedre *m billede
  245 00 *a Focus på ufoer *m billede
  245 00 *a Auf deutsch, bitte! *m billede
  245 00 *a Dayan explains tactics *m billede
  245 00 *a Sjældne og truede dyr i Danmark *m billede
  245 00 *a Geografi i fjerde *m billede
  245 00 *a Ceci n'est pas une pipe *m billede

Valgfrit: Hvis den katalogiserende institution ønsker det, kan der i stedet for eller i forbindelse med den generelle materialebetegnelse anføres en passende specifik materialebetegnelse (se 1.1C1 ). Den specifikke materialebetegnelse anføres efter listen i 8.5B1. I forbindelse med todimensionale billedmaterialer vil en samtidig anvendelse af generel og specifik materialebetegnelse i de fleste tilfælde være unødvendig, idet den specifikke materialebetegnelse i sig selv angiver, at der er tale om et todimensionalt billedmateriale, f.eks. maleri eller tegning. Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt at anvende enten den generelle eller den specifikke materialebetegnelse i forbindelse med todimensionale billedmaterialer.

8.1C2 Hvis et materiale består af dele, der kan henføres til flere materialetyper, og ingen af disse er særlig fremtrædende, anføres den generelle materialebetegnelse som anvist i 1.1C4 .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top