.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 8.4A Indledende regel 8.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.Næste afsnit

8.4B Almene regler

8.4B1 Angående almene regler for gengivelse af oplysninger om publicering, distribution el.lign. se 1.4B.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top