.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 8.4B Almene regler 8.4D Navn på forlag, distributør el.lign.Næste afsnit

8.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

8.4C1 Hjemstedet for forlaget, distributøren el.lign. for publicerede todimensionale billedmaterialer gengives som anvist i 1.4C .

8.4C2 For upublicerede todimensionale billedmaterialer og for upublicerede samlinger af todimensionale billedmaterialer (herunder også de, der indeholder publiceret materiale, der ikke tidligere har været publiceret som samling) gengives intet hjemsted for forlag, distributør el.lign.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top