.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 8.4D Navn på forlag, distributør el.lign. 8.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.Næste afsnit

8.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

8.4E1 Efter navnet på et forlag, en distributør el.lign. tilføjes en funktionsangivelse som anvist i 1.4E .

    260 00 *a Århus *b Internationalt Forum *f København *g Dansk Filmcentrum *e distributør
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top