.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 8.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign. 8.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.Næste afsnit

8.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

8.4D1 Navnet på forlaget, distributøren el.lign. for publicerede todimensionale billedmaterialer gengives som anvist i 1.4D .

    260 00 *a Greve *b Landbrugets Informationskontor
    260 00 *a [København] *b Gyldendal
    260 00 *a [Humlebæk] *b [Louisiana]
    260 00 *a København *b Firenzehjælpen, Kunstakademiet *b kommis-
    sion: Gyldendal

8.4D2 For upublicerede todimensionale billedmaterialer og for upublicerede samlinger af todimensionale billedmaterialer (herunder også de, der indeholder publiceret materiale, der ikke tidligere har været publiceret som samling) gengives intet navn på forlag, distributør el.lign.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top