.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 8.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning 8.5E Bilag Næste afsnit

8.5D Størrelse

8.5D1 For alle billedmaterialer undtagen billedbånd og stereoskopisk billedmateriale anføres højde og bredde i centimeter. For runde billeder anføres diameteren i centimeter. (Se også 8.5D4-8.5D6).

  300 00 *n 1 fotografi *b sort-hvid *c 18 ¥ 13 cm
  300 00 *n 1 plakat *b farve *c 85 ¥ 62 cm
  300 00 *n 1 planche *b farve *c 31 cm i diameter

Valgfrit: Størrelsen anføres i millimeter.

Valgfrit: Oplysninger om størrelse, der er standard for den pågældende materialetype (jf. Bilag G ), kan udelades.

8.5D2 Billedbånd. Bredden anføres i millimeter.

  300 00 *n 1 billedbånd *a 50 dias *b sort-hvid *c 16 mm

Valgfrit: 35 mm betragtes som standardmål og kan udelades.

8.5D3 Stereoskopisk billedmateriale. Der anføres ingen størrelse.

8.5D4 Originalkunst, grafik, kunstreproduktioner, fotografier, transparenter. Materialets højde og bredde anføres. Der kan ses bort fra rammer og karton, som materialet er monteret i eller opklæbet på. (Se også 8.7B10 ).

  300 00 *n 1 grafisk blad *b kobberstik, sort-hvid *c 25 ¥ 35 cm, plader-
  and 21,4 ¥ 30,8 cm
  300 00 *n 1 grafisk blad *b træsnit, farve *c 15 ¥ 20 cm, på ark 30 ¥ 30
  cm
  300 00 *n 1 maleri *b olie på lærred *c lysmål 80 ¥ 135 cm
  300 00 *n 5 grafiske blade *b radering, sort-hvid *c 30 ¥ 20 cm og min-
  dre
  300 00 *n 14 transparenter *b farve *c 30 ¥ 21 cm

Valgfrit: En præciserende betegnelse for formatet anføres.

  300 00 *n 1 fotografi *b sort-hvid *c 8,6 ¥ 5,9 cm (visitkortformat)
  300 00 *n 1 maleri *b olie på lærred *c 71 ¥ 53 cm (oval)
  300 00 *n 1 grafisk blad *b kobberstik, sort-hvid *c 15 ¥ 13 cm (beskå-
  ret)

8.5D5 Dias. Rammens højde og bredde anføres. Supplerende oplysninger kan gives i en note (se 8.7B10 ).

Valgfrit: 5 ¥ 5 cm betragtes som standardmål og kan udelades.

8.5D6 Tekniske tegninger, arkitekturtegninger, plancher. Materialets højde og bredde i udbredt stand og i eventuel sammenlagt stand anføres.

  300 00 *n 1 planche *b farve *c 244 ¥ 26 cm falset til 30 ¥ 26 cm

8.5D7 Hvis materialet er i et eller flere opbevaringsudstyr, anføres antallet, en betegnelse for opbevaringsudstyrets art samt størrelsen efter materialets størrelse eller som eneste størrelsesangivelse.

  300 00 *n 1 fotografi *b sort-hvid *c 13 ¥ 18 cm, på karton 24 ¥ 30 cm
  300 00 *n 2 tegninger *b oliekridt *c på ark 42 ¥ 50 cm
  300 00 *n Ca. 1000 fotografier *b sort-hvid *c i 2 album 25 ¥ 30 cm
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top