.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Afsnit 10.0 - Almene regler 10.0B Kilder til oplysninger Næste afsnit

10.0A Afgrænsning

Reglerne i dette kapitel omfatter den bibliografiske beskrivelse af alle slags artefakter, dvs. menneskeskabte genstande (andre end de, der er omfattet af de foregående kapitler), herunder modeller, dioramaer, spil, skulpturer, udstillingsmontager, maskiner, apparatur, klæder og punktskrift på bånd. De omfatter også naturskabte genstande, herunder præparater monteret til fremvisning.

Ved kartografiske genstande (reliefmodeller, glober el.lign.) tages udgangspunkt i kapitel 3 . Ved elektroniske spil, hvor afspilningsudstyret ikke er en del af materialet, tages udgangspunkt i kapitel 9 .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top