.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 10.0A Afgrænsning 10.0C Tegnsætning Næste afsnit

10.0B Kilder til oplysninger

10.0B1 Den primære kilde til oplysninger

Den primære kilde til oplysninger for tredimensionale genstande er selve materialet sammen med ethvert ledsagende tekstmateriale og det originale opbevaringsudstyr.

Oplysninger på selve materialet (inkl. enhver varigt fastgjort etiket el.lign.) foretrækkes generelt frem for oplysninger i bilag og på opbevaringsudstyret. Hvis en oplysning varierer inden for den primære kilde (f.eks. en titel), men en af formerne kan betragtes som dominerende, f.eks. i kraft af flere gentagelser eller bekræftelse af formen i salgsmateriale el.lign., foretrækkes en sådan form dog, uanset i hvilken del af den primære kilde oplysningen optræder.

10.0B2 Foreskrevne kilder til oplysninger

For hvert afsnit af beskrivelsen er bestemte kilder udpeget som foreskrevne kilder til oplysninger. Oplysninger, der hentes fra andre kilder end de foreskrevne, sættes i skarp parentes.

Afsnit Foreskrevne kilder

Titel og ophavsangivelse Den primære kilde

Udgave Den primære kilde

Publicering, distribution el.lign. Den primære kilde

Fysisk beskrivelse Hvor som helst

Serie Den primære kilde

Note Hvor som helst

Standardnummer og anskaffelsesvilkår Hvor som helst

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top