.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 10.1B Hovedtitel 10.1D Paralleltitler Næste afsnit

10.1C Generel materialebetegnelse

10.1C1 Den generelle materialebetegnelse genstand kan anføres umiddelbart efter hovedtitlen eller efter den første titel ved materialer med flere værker uden fælles titel som anvist i 1.1C .

  245 00 *a Cykel-spelet *m genstand
  245 00 *a [Miniaturedampmaskine] *m genstand
  245 00 *a Human skeleton, male *m genstand
  245 00 *a Feely bags *m genstand
  245 00 *a [Rektangelporfyr] *m genstand
  245 00 *a Silkekassen *m genstand

Valgfrit: Hvis den katalogiserende institution ønsker det, kan der i stedet for eller i forbindelse med den generelle materialebetegnelse anføres en passende specifik materialebetegnelse (se 1.1C1 ). Den specifikke materialebetegnelse anføres efter listen i 10.5B1. I forbindelse med tredimensionale genstande vil en samtidig anvendelse af generel og specifik materialebetegnelse i de fleste tilfælde være unødvendig, idet den specifikke materialebetegnelse i sig selv angiver, at der er tale om en genstand, f.eks. skulptur eller teaterdukke. Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt at anvende enten den generelle eller den specifikke materialebetegnelse i forbindelse med tredimensionale genstande.

10.1C2 Hvis et materiale består af dele, der kan henføres til flere materialetyper, og ingen af disse er særlig fremtrædende, anføres den generelle materialebetegnelse som anvist i 1.1C4 .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top