.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 10.5A Indledende regel 10.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning Næste afsnit

10.5B Omfang og specifik materialebetegnelse

10.5B1 Omfanget af et tredimensionalt artefakt eller en tredimensional genstand beskrives ved at anføre antallet af fysiske enheder med arabertal efterfulgt af en specifik materialebetegnelse fra nedenstående liste.

diorama
emnekasse
laborativt materiale
legetøj
materiale til indlæringsapparat
mikroskoppræparat
model
måleapparat
punktskriftsbånd
puslespil
skulptur
spil
teaterdukke
udstillingsmontage
øvelsesmodel

  300 00 *n 6 mikroskoppræparater
  300 00 *n 2 punktskriftsbånd
  300 00 *n 1 spil
  300 00 *n 1 udstillingsmontage
  300 00 *n 2 puslespil

Hvis ingen af de ovennævnte betegnelser er dækkende, kan en anden passende betegnelse anføres som specifik materialebetegnelse.

  300 00 *n 1 lommeregner *n 8 spillekort *n 13 kort
  300 00 *n 1 sten

Hvis ingen passende betegnelse kan findes, anføres betegnelsen genstand.

Valgfrit: Hvis en generel materialebetegnelse er anført, og der heri indgår ovennævnte betegnelser, udelades den specifikke materialebetegnelse, og kun antallet af dele anføres (se 10.5B2).

10.5B2 Delenes antal og en betegnelse for deres art kan tilføjes til den specifikke materialebetegnelse.

  300 00 *n 1 puslespil *a 1000 brikker
  300 00 *n 1 model *a 10 dele
  300 00 *n 1 spil *a 1 bræt, 33 kort, 2 »cykler«

Hvis delene ikke kan anføres med en passende kort betegnelse eller ikke kan fastslås, anføres forskellige dele , og valgfrit supplerende oplysninger om delene gives i en note (se 10.7B10 ).

  300 00 *n 1 laborativt materiale *a forskellige dele
  300 00 *n 1 emnekasse *a forskellige dele

Hvis et materiale består af et stort antal enheder, og det nøjagtige antal ikke let kan fastslås, anføres et omtrentligt antal uden skarp parentes indledt med ca .

  300 00 *n 1 spil *a ca. 600 »pengesedler«
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top