.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 10.7A Indledende regel Afsnit 10.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår Næste afsnit

10.7B Noter

10.7B1 Art..
10.7B2 Sprog..
10.7B3 Hovedtitlens kilde..
10.7B4 Titelvarianter..
10.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation..
10.7B6 Ophavsangivelser..
10.7B7 Udgave og historie..
10.7B9 Publicering, distribution el.lign..
10.7B10 Fysisk beskrivelse..
10.7B11 Bilag og andet supplerende materiale..
10.7B12 Serie..
10.7B14 Målgruppe og tilgængelighed..
10.7B15 Referencer til publicerede beskrivelser..
10.7B16 Andre forekommende materialetyper..
10.7B17 Indholdsbeskrivelse..
10.7B18 Indhold..
10.7B19 Numre i materialet..

10.7B20 Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives, og bibliotekets beholdning..

10.7B21 Sammenhæng med andre værker..
10.7B22 Samlet note om det originale materiale..
10.7B23 Andre noter..

Noter gives som anvist i de følgende regler. Noternes rækkefølge bestemmes lokalt i forbindelse med fastlæggelsen af de forskellige fremvisningsformater.

10.7B1 Art.

Oplysning om materialets art gives her, medmindre det fremgår af den øvrige beskrivelse.

  505 00 *a Tabelspil
  505 00 *a Gulvpuslespil
  505 00 *a Ledeblok fra Oslofeltet
  505 00 *a Relief

10.7B2 Sprog.

Oplysning om sprog i det skrevne indhold af et materiale gives her, medmindre det fremgår af den øvrige beskrivelse.

  508 00 *a Spilleregler på dansk, svensk, norsk og finsk

10.7B3 Hovedtitlens kilde.

Hvis hovedtitlen ikke er hentet fra den primære kilde, gives oplysning herom.

  512 00 *a Titlen hentet fra salgskatalog
  512 00 *a Konstrueret titel

10.7B4 Titelvarianter.

Andre titler end hovedtitlen gives her, hvis de findes på materialet, eller hvis det er titler, som materialet er kendt under. Hvis hovedtitlen er gengivet i et ikke-latinsk alfabet, kan en translittereret form gives her.

  512 00 *a Skulpturen også kendt som »Slagelsepigen«

10.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation.

Paralleltitler og undertitler mv., som ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  512 00 *a Øverst på æske og vejledning: Kryds- og tværsspillet

10.7B6 Ophavsangivelser.

Oplysninger om forskellige former af navne på personer eller korporationer, som er nævnt i ophavsangivelsen, gives her, hvis det skønnes nødvendigt for identifikation. Ophavsangivelser, som ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, gives her. Oplysninger om personer eller korporationer med tilknytning til værket eller betydningsfulde personer eller korporationer med tilknytning til tidligere udgaver gives her, hvis ikke de er nævnt i den øvrige beskrivelse.

  512 00 *a Konstrueret af Poul Henningsen

10.7B7 Udgave og historie.

Oplysninger om den pågældende udgave eller om materialets historie gives her. Oplysninger om værker, som materialet er baseret på med hensyn til intellektuelt eller kunstnerisk indhold, gives her.

  520 00 *a Omstøbning i bronze af kunstnerens original i gips fra 1903
  520 00 *a Galvanoplastisk kopi af originalen fra ca. 1860
  520 00 *a Tidligere: 5. udgave. 1830
  520 00 *a Baseret på engelsk udgave: Leeds : Waddington, 1949

Donator, kilde, tidligere ejere. Oplysning om materialets donator eller kilde og om tidligere ejer(e) gives her, hvis det let kan fastslås og skønnes at være af betydning. Accessionsår føjes til donators eller kildes navn, og ejerperiode føjes til tidligere ejers navn.

Hvis noten indeholder oplysning om donator og/eller tidligere ejer, gives en sådan oplysning som lokal note, medmindre der er tale om unika.

  565 00 *a Erhvervet fra Riklis McGrory Foundations i 1986

10.7B9 Publicering, distribution el.lign.

Oplysninger om publicering, distribution el.lign., der ikke er gengivet i afsnittet for publicering, distribution el.lign., gives her, hvis de skønnes at være af betydning. Et evt. produktionsår kan gives her, hvis det afviger fra udgivelsesåret, distributionsåret el.lign.

  512 00 *a Forhandles i Danmark af Gonge, Brabrand
  520 00 *a Produceret i 1983

10.7B10 Fysisk beskrivelse.

Oplysninger om materialets fysiske udformning gives her, hvis de skønnes at være af betydning og ikke er anført i afsnittet for fysisk beskrivelse, især hvis det drejer sig om forhold, der har betydning for anvendelsen af materialet.

  512 00 *a 4 gange naturlig størrelse
  (Model)
  512 00 *a Vægt: 1,9 kg
  (Sten)
  512 00 *a Puslespillet måler udlagt 28 ¥ 40 cm

Hvis betegnelsen forskellige dele er anført i afsnittet for fysisk beskrivelse, beskrives delene yderligere her, hvis det skønnes at være hensigtsmæssigt.

  530 00 *i Indeholder *a 1 lille scene, 5 forgrundstransparenter, 2 bag-
  grundstransparenter, 5 blade med tekst og 1 stativ
  (Diorama)

10.7B11 Bilag og andet supplerende materiale.

Oplysninger om placeringen af bilag og andet supplerende materiale kan gives her. Oplysninger om bilag, som hverken er beskrevet i en selvstændig indførsel, i en beskrivelse på flere niveauer eller sidst i den fysiske beskrivelse, gives her (se 1.5E1).

  526 00 *a Hertil findes udstillingsguide

10.7B12 Serie.

Oplysninger om serier, som ikke kan gengives i afsnittet for serie, gives her.

10.7B14 Målgruppe og tilgængelighed.

Oplysninger om målgruppe eller sværhedsgrad kan gives her. Der gives så præcist som muligt oplysning om begrænsninger i adgangen til materialet.

  517 00 *a Familiespil for 2-6 deltagere fra 8 år

10.7B15 Referencer til publicerede beskrivelser.

Der kan gives en reference til den bedste eller mest fuldstændige publicerede beskrivelse af en tredimensional genstand samt til publicerede indekser eller fortegnelser.

  529 00 *i Ref. *b H.R. d'Allemagne: Les cartes à jouer. Paris, 1906. Bd. 2,
  s. ...

10.7B16 Andre forekommende materialetyper.

Hvis materialet også er tilgængeligt i andre materialetyper, kan der gives oplysning herom.

  523 00 *a Findes også i plastic
  523 00 *a Findes også som hologram

10.7B17 Indholdsbeskrivelse.

Der gives en kort beskrivelse af materialets indhold, medmindre materialet er tilstrækkeligt belyst i den øvrige beskrivelse.

  504 00 *a Forskellige stadier i silkefremstilling

10.7B18 Indhold.

En fortegnelse over et materiales indhold af dele med selvstændige titler gives. Der gives oplysninger om supplerende indhold eller dele af indholdet, hvis det skønnes at være af betydning.

  534 00 *a Også med tallene 1-10 samt et tilsvarende antal prikker på
  puslespillets ramme

10.7B19 Numre i materialet.

Numre i materialet og andre numre med tilknytning til materialet kan gives her, hvis de skønnes at være af betydning. Vedrørende ISBN og ISSN se også 10.8B1.

  512 00 *a På æsken: 5-1408-3
  512 00 *a EAN-stregkode: 5 700350 011118

10.7B20 Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives, og bibliotekets beholdning.

Oplysninger om eksemplarets særlige kendetegn eller mangler gives her, hvis de skønnes at være af betydning. Hvis biblioteket ikke har alle dele af et materiale i flere dele, gives oplysning om bibliotekets beholdning.

  565 00 *a Bibliotekets eksemplar: III/X
  565 00 *a Fundet på Livø juli 1972
  565 00 *a Erhvervet 1894

10.7B21 Sammenhæng med andre værker.

Hvis beskrivelsen omfatter en enkelt del med selvstændig titel i et materiale med flere værker uden fælles titel, gives her titlerne på de øvrige værker med selvstændige titler i samme rækkefølge, som de forekommer i materialet.

  534 00 *a Med: Mølle ; Dam

10.7B22 Samlet note om det originale materiale.

Der gives en note om originalen til en reproduktion som anvist i 1.7A4 og 1.7B22 .

10.7B23 Andre noter.

Andre noter gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top