.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 10.8A Indledende regel 10.8C Nøgletitel Næste afsnit

10.8B Standardnummer

10.8B1 Der findes intet internationalt vedtaget standardnummersystem for tredimensionale genstande. Nationalt kan man have vedtaget at acceptere anvendelse af det internationale standardbognummer (ISBN) eller det internationale standardperiodicanummer (ISSN) for nogle af de materialer, der falder ind under dette kapitel.

Et eventuelt ISBN eller ISSN i materialet anføres som anvist i 1.8B, hvis brugen af standardnummer vides nationalt accepteret for det pågældende materiale, eller hvis man er i tvivl herom. Hvis et ISBN eller eller ISSN ikke anføres som standardnummer, kan det anføres i en note (se 10.7B19 ).

10.8B2 Alle andre numre gives i en note (se 10.7B19 ).

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top