.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.5D Størrelse Afsnit 1.6 - Serie Næste afsnit

1.5E Bilag

1.5E1 Oplysninger om bilag anføres på en af følgende måder:

a) som en selvstændig registrering

b) som et afhængigt værk (se kapitel 13 )

c) i en note (se 1.7B11 )

d) sidst i den fysiske beskrivelse med en betegnelse, der hentes fra selve materialet, eller med en konstrueret betegnelse for dets art. Bilagets placering i materialet kan angives i forbindelse hermed.

  300 00 *a 271 s. *b ill. *c 30 cm *d 1 prisliste
  300 00 *a 32 s. *b ill. i farver *c 28 cm *d 3 kort i lomme
  Valgfri tilføjelse. Hvis punkt d anvendes, tilføjes bilagets omfang, anden fysiske udformning og størrelse. Tilføjelserne anføres i overensstemmelse med reglerne for den materiale- eller publikationstype, bilaget tilhører.
  300 00 ... *d prisliste *a 35 s. *b ill.
  300 00 ... *d gaderegister i lomme *a 24 s. *b 2 kort
  300 00 ... *d tekstark i lomme *a 6 bl. *b ill. *c 30 cm
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top