.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.7A Indledende regel Afsnit 1.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår Næste afsnit

1.7B Noter

1.7B1 Art, afgrænsning eller kunstnerisk form.
1.7B2 Sprog og/eller oversættelse eller bearbejdelse.
1.7B3 Hovedtitlens kilde.
1.7B4 Titelvarianter.
1.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation.
1.7B6 Ophavsangivelser.
1.7B7 Udgave og historie.

1.7B8 Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper.

1.7B9 Publicering, distribution el.lign..
1.7B10 Fysisk beskrivelse.
1.7B11 Bilag og andet supplerende materiale.
1.7B12 Serie.
1.7B13 Disputats el.lign..
1.7B14 Målgruppe og tilgængelighed.
1.7B15 Referencer til publicerede beskrivelser.
1.7B16 Andre forekommende materialetyper.
1.7B17 Indholdsbeskrivelse.

1.7B18 Indhold.

1.7B19 Numre i materialet (andre end internationale standardnumre).

1.7B20 Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives, og bibliotekets beholdning.

1.7B21 Sammenhæng med andre værker.
1.7B22 Samlet note (se 1.7A4) om det originale materiale.
1.7B23 Andre noter.

Noternes rækkefølge bestemmes lokalt i forbindelse med fastlæggelsen af de forskellige fremvisningsformater.

1.7B1 Art, afgrænsning eller kunstnerisk form
  505 00 *a Roman
  505 00 *a Pegebog
  505 00 *a Tidsskrift
1.7B2 Sprog og/eller oversættelse eller bearbejdelse
  508 00 *a Delvis med dansk og engelsk tekst
  508 00 *a Græsk og engelsk tekst
  508 00 *a Med engelsk resumé
  502 00 *a Oversat efter den engelske udg.
  502 00 *a Spansk version af: Brushing away tooth decay
1.7B3 Hovedtitlens kilde
  512 00 *a Titlen hentet fra omlag
  512 00 *a Titlen hentet fra forlagskatalog
1.7B4 Titelvarianter
  512 00 *a Omslagstitel: Munksgaards spansk-dansk ordbog
  502 00 *a Originaltitel: Borstal boy
1.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation
  512 00 *a På omslaget: Kvindernes oplevelser, ønsker og meninger :
  hovedrapport fra en landsomfattende forbrugerunderøgelse
  1984
  512 00 *a På omslaget: Tabeller og citater
  512 00 *a Undertitel: Hvad der dagligen er foretagen i den Anledning i
  nævnte Tidsrum, samt de nærmest foregaaende, og umiddel-
  bart efterfølgende Begivenheder, tilligemed en Oversigt over
  Fredericias Anlæg, fra den første Begyndelse af, dens Beleiring i
  1657, og dens Kastels Indtagelse af de Allierede i Aaret 1659
1.7B6 Ophavsangivelser
  512 00 *a Kumbel pseudonym for Piet Hein
  526 00 *a Fortalt efter Walt Disneys film: Junglebogen, bygget over
  Rudyard Kiplings fortællinger om Mowgli
  512 00 *a Tilskrives Thomas Dekker
  512 00 *a Redaktør: Vilh. Grønbech
1.7B7 Udgave og historie
  520 00 *a Originaludgave: 1946
  520 00 *a Revideret og forkortet udgave af: 1. udgave. København :
  Gyldendal, 1959
  520 00 *a Tidligere: 5. udgave med titel: Stueplanter i farver. 1980
  526 00 *a Fortsættelse af: Monthly Scottish news bulletin
  eller
  860 00 *t Monthly Scottish news bulletin *z 0307-5273
  526 00 *a Samhørende: Gjøngehøvdingen ; Dronningens vagtmester
  520 00 *a Mikroformudgave af originalen udgivet: London : Macmil-
  lan, 1883
1.7B8 Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper
  512 00 *a Årg. 1939-1945 ikke udkommet
1.7B9 Publicering, distribution el.lign.
  512 00 *a Skiftende forlag
  520 00 *a Også udgivet: Colombo : Ceylon University Press
1.7B10 Fysisk beskrivelse
  512 00 *a Bladene trykt på begge sider
  512 00 *a Trykt med gotisk skrift
  512 00 *a Bindene nummereret 1, 2A, 2B, 2C, 3
  512 00 *a Ajourføres årligt
1.7B11 Bilag og andet supplerende materiale
  512 00 *a Hvert 7. nummer indeholder dias
  512 00 *a Bilag: 1 grammofonplade (20 min.) : 33 o/min., stereo
  526 00 *a Hertil hører arbejdsbog, kopisider, lærerens bog og skrivebog
  526 00 *a Hertil hører et billedbånd med titlen: Mexico and Central
  America
1.7B12 Serie
  520 00 *a Oprindelig udg. i serien: Our world of today
  512 00 *a Del 1 og 2 i serien: African perspective. Del 3 og 4 i serien:
  Third World series. Del 5 i begge serier
1.7B13 Disputats el.lign.
  506 00 *a Disputats, Københavns Universitet, 1984
  506 00 *a Specialeopgave, Aarhus Universitet, Geografisk Institut
  506 00 *a Ph.d.-afhandling, Danmarks Tekniske Universitet, 1994
1.7B14 Målgruppe og tilgængelighed
  517 00 *a For svagtseende
  517 00 *a For folkeskolens ældste klasser
  518 00 *a Tilgængelig efter 1990
1.7B15 Referencer til publicerede beskrivelser
  529 00 *i Udførligt beskrevet i *b Instrumental music printed before
  1600 / by Howard Mayer Brown
1.7B16 Andre forekommende materialetyper
  523 00 *a Også udgivet på mikrofiche
1.7B17 Indholdsbeskrivelse
  504 00 *a Resumé: Beretninger fra den spanske borgerkrig og de føl-
  gende 35 års diktatur
1.7B18 Indhold
  530 00 *a Indhold: The homecoming / by Harold Pinter. Chips with
  everything / by Arnold Wesker. Marching song / by John Whi-
  ting
  534 00 *a Af indholdet: Recent economic growth in historical perspec-
  tive / by K. Ohkawa and H. Rosovsky. The place of Japan ... in
  world trade / by P.H. Tresize
  532 00 *a Litteraturhenvisninger
  508 00 *a S. 143-146: Summary in English
1.7B19 Numre i materialet (andre end internationale standardnumre)
  538 00 *c B. & H. 8797-8806
  538 00 *i Bestillingsnr. *a 66-85 02 76
  538 00 *f Philips *g 6527088
1.7B20 Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives, og bibliotekets beholdning

Bibliotekets beholdning beskrives i lokale felter.

Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives, bringes ligeledes i lokale felter.

  565 00 *a Side 124-150 vandskadede
  565 00 *a Bibliotekets eksemplar mangler: S. 3-4
1.7B21 Sammenhæng med andre værker
  526 00 *a Udgivet sammen med: Symphony no. 5 / Beethoven
  526 00 *a Udgivet som del af:
  534 00 *a I samme bind:
1 .7B22 Samlet note ( se 1.7A4 ) om det originale materiale
  520 00 *a Faksimile af: A classification and subject index for cata-
  loguing and arranging the books and pamphlets of a library.
  Amherst, Mass. : s.n., 1876 (Hartford, Conn. : Case, Lockwood
  & Brainard). 44 s. ; 25 cm
1.7B23 Andre noter
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top