.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Afsnit 2.0 - Almene regler 2.0B Kilder til oplysninger Næste afsnit

2.0A Afgrænsning

Reglerne i dette kapitel omfatter den bibliografiske beskrivelse af separat udgivne trykte monografiske materialer af alle slags (herefter omtalt som trykte monografier). Sådant materiale omfatter bøger og småtryk (f.eks. pjecer, brochurer og etbladstryk). Ved elektronisk tilgængelige tekster tages udgangspunkt i kapitel 9. Ved trykte tekster i mikroform tages udgangspunkt i kapitel 11. Ved periodiske udgivelser af trykt tekst tages udgangspunkt i kapitel 12.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top