.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 2.0A Afgrænsning 2.0C Tegnsætning Næste afsnit

2.0B Kilder til oplysninger

2.0B1 Den primære kilde til oplysninger

Den primære kilde til oplysninger for trykte monografier er titelsiden eller, hvis der ikke er en titelside, den kilde i materialet, der vælges som erstatning for titelsiden. For trykte monografier, der ved udgivelsen ikke har en titelside eller har en titelside, der kun dækker en del af materialets indhold (som f.eks. visse udgaver af Bibelen og visse tosprogede leksika), anvendes den del af materialet, der bringer de mest udførlige oplysninger, hvad enten det er omslag (med undtagelse af løse smudsomslag), smudstitel, overskriftstitel, kolofon, kolumnetitel eller andre steder i materialet. Oplysning om valg af erstatning for titelsiden gives i en note (se 2.7B3 ).

Hvis ingen del af materialet er anvendelig som erstatning for titelsiden, hentes de nødvendige oplysninger fra enhver anden tilgængelig kilde. Den anvendte kilde anføres i en note (se 2.7B3 ).

Hvis oplysninger, der normalt bringes på titelsiden, er fordelt på to modstående sider eller flere på hinanden følgende sider med eller uden gentagelser, behandles disse sider tilsammen som titelsiden.

2.0B2 Foreskrevne kilder til oplysninger

For hvert afsnit af beskrivelsen er bestemte kilder udpeget som foreskrevne kilder til oplysninger.

Afsnit Foreskrevne kilder

Titel og ophavsangivelse

- Titler Den primære kilde eller en
erstatning herfor

- Ophavsangivelser Fremtrædende plads

Udgave Fremtrædende plads

Publicering, distribution el.lign. Fremtrædende plads

Fysisk beskrivelse Hele materialet

Serie Hele materialet

Note Hvor som helst

Standardnummer og anskaffelsesvilkår Hvor som helst

Fremtrædende plads omfatter for trykte monografiers vedkommende titelsiden, andre præliminærsider (herunder originalt omslag og ryg) samt kolofonen. Oplysninger fra titelsiden foretrækkes altid frem for oplysninger hentet fra anden fremtrædende plads.

Selve indholdet af den trykte monografi betragtes ikke som fremtrædende plads.

Oplysninger, der hentes fra andre kilder end de foreskrevne, sættes i skarp parentes.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top