.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Afsnit 2.12-2.19 - Ældre bøger og småtryk 2.13 Den primære kilde til oplysninger Næste afsnit

2.12 Afgrænsning

Ældre trykte monografier, dvs. bøger, pjecer og etbladstryk udgivet før 1821 i lande, hvor den europæiske bogtrykkerkunst blev anvendt, beskrives normalt efter de generelle regler (Kapitel 1) og 2.1-2.11. Desuden gælder følgende supplerende og modificerende regler (2.12-2.18).

Årstallet 1821 er af praktiske grunde valgt som tidsmæssig grænse mellem gamle og nye bøger mv., således at bøger udgivet til og med 1820 behandles som gamle bøger, mens bøger udgivet i 1821 og senere behandles som nye bøger. Dette skyldes, at bogtrykkerkunsten i Vesteuropa i tiden mellem 1810 og 1830 blev mekaniseret og boghandelens organisation ændret.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top