.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 2.12 Afgrænsning 2.14 Hovedtitel Næste afsnit

2.13 Den primære kilde til oplysninger

Hvis den ældre trykte monografi el.lign. har en titelside, anvendes denne som den primære kilde til oplysninger.

Hvis der ikke er en titelside, anvendes en af følgende kilder (i nedennævnte rækkefølge):

smudstitel
overskrifttitel
kolofon
omslag
kolumnetitel
incipit eller explicit
trykkerprivilegium eller imprimatur
andre kilder

Hvis materialet ikke har en titelside, gives oplysning om den anvendte kilde i en note (se 2.18B ).

De ovenfor anførte kilder bortset fra andre kilder betragtes som fremtrædende plads, hvis der kan udpeges en primær kilde i selve materialet. Oplysninger, der ikke hentes fra fremtrædende plads, sættes i skarp parentes.

Hvis materialet beskrives med andre kilder som primær kilde, sættes oplysningerne ikke i skarp parentes, men oplysning om den anvendte kilde gives i en note.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top