.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 2.15 Udgavebetegnelse 2.17 Fysisk beskrivelse Næste afsnit

2.16 Publicering, distribution el.lign.

2.16A Hvis materialet mangler oplysninger om forlæggeren, gengives oplysninger om boghandler eller bogtrykker som forlægger, hvis det fremgår, at denne person har fungeret som forlægger, forhandler eller distributør af materialet.

2.16B Udgivelsesstedet gengives, som det forekommer i materialet. Den moderne form af stednavnet tilføjes, når det skønnes nødvendigt for identifikation.

  260 00 *a Augustae Treverorum [Trier]

2.16C Hvis forlæggerens fuldstændige adresse eller bomærke forekommer i de foreskrevne kilder, tilføjes dette til udgivelsesstedet, når det skønnes nødvendigt for identifikation eller datering af materialet.

  260 00 *a Augsburg, in S. Katharinen Gassen
  260 00 *a London, Fleete Streate at the signe of the Blacke Elephant

2.16D Hvis den eneste oplysning om udgivelsesstedet er en adresse, forlæggerens bomærke eller et fiktivt sted, tilføjes navnet på byen, hvis det kendes; ellers kan et sandsynligt udgivelsessted anføres.

  260 00 *a À l'enseigne de l'éléphant [Paris]
  260 00 *a Impressum in Utopia [Basel?]

2.16E Hvis der er mere end ét udgivelsessted el.lign. i materialet, gengives altid det først nævnte sted. Af de øvrige udgivelsessteder el.lign. gengives et, der er beliggende i Danmark.

Valgfrit: De øvrige udgivelsessteder gengives i samme rækkefølge, som de forekommer i materialet. Hvis kun det første udgivelsessted gengives, tilføjes [etc.].

  260 00 *a Londres *a et se trouve à Paris
  260 00 *a London [etc.]

2.16F De øvrige oplysninger om publicering, distribution el.lign. gengives, som de forekommer i materialet. Sammensatte oplysninger om publicering, distribution el.lign. adskilles kun, hvis de er adskilt i materialet. Hvis oplysninger om publicering, distribution el.lign. indeholder navnet på en bogtrykker, gengives dette navn her. Ord i oplysninger om publicering, distribution el.lign. udelades, når de ikke skønnes nødvendige for identifikation af materialet eller angiver funktionen for forlæggeren el.lign. Udeladelser markeres med udeladelsestegn.

  260 00 *a London *b R. Barker
  260 00 *a London *b Printed for the author and sold by J. Roberts
  260 00 *a London *b Imprinted ... by Robt. Barker ... and by the assigns
  of John Bill

2.16G Hvis der er mere end én oplysning om forlægger el.lign. i materialet, gengives altid den første.

Valgfrit: De øvrige oplysninger gengives i samme rækkefølge, som de forekommer i materialet. Hvis kun den første oplysning gengives, tilføjes [etc.].

  260 00 *a London *b Printed for the author and sold by J. Parsons [etc.]

2.16H Udgivelsesåret eller trykkeåret gengives, som det står i materialet. En eventuel angivelse af måned og dato gengives også. Romertal i årstal ændres til arabertal, dog gengives fejltrykte romertal, og en korrektion tilføjes. Hvis det skønnes nødvendigt, kan dateringen i moderne tidsregning tilføjes.

  260 00 ... *c 1716
  260 00 ... *c iv Ian. 1497
  260 00 ... *c xii Kal. Sept. [21. aug.] 1473
  260 00 ... *c In vigilia S. Laurentii Martyris [9. aug.] 1492
  260 00 ... *c iii Mar. 1483 [i.e. 1484]
  260 00 ... *c 1733
  (I bogen angivet som: MDCCXXXIII)
  260 00 ... *c DMLII [i.e. 1552]
  260 00 ... *c an dixième [i.e. 1801-1802]

Valgfrit: Hvis tidsangivelsen i materialet er meget lang, anføres den i formaliseret form.

  260 00 ... *c xviii Mai 1507
  ( ikke Anno gratiae millesimo quingentesimo septimo die vero decimoctavo Maij)

2.16J Hvis materialet ikke er dateret, og udgivelsestidspunktet ikke kendes, anføres en omtrentlig datering i skarp parentes.

  260 00 ... *c [1492?]
  260 00 ... *c [ikke efter 21. aug. 1492]
  260 00 ... *c [mellem 1711 og 1719]

2.16K Hvis bogtrykkeren af en ældre trykt monografi er nævnt selvstændigt i materialet, og bogtrykkerens funktion klart er adskilt fra forlæggerens eller forhandlerens, gengives trykkestedet og bogtrykkerens navn som anvist i 1.4G .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top