.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 2.16 Publicering, distribution el.lign. 2.18 Note Næste afsnit

2.17 Fysisk beskrivelse

2.17A Omfang

Paginering af en ældre trykt monografi i et eller flere bind beskrives som anvist i 2.5B . For hver sekvens af blade, sider eller spalter anføres betegnelserne i den form, der er anvendt i materialet. Hvis der ønskes mere præcise oplysninger om pagineringen, blanke sider eller andre oplysninger om den fysiske beskrivelse, kan dette enten anføres som en kortfattet tilføjelse til pagineringen eller gives i en note.

  300 00 *a xi, 31 s.
  300 00 *a xii, 120 bl.
  300 00 *a x, 32 s., 90 bl.
  300 00 *a xi, [79] bl.

Etbladstryk anføres som etbladstryk. Foldere og andre enkelte blade anføres som ark.

  300 00 *n 1 etbladstryk
  300 00 *n 1 ark
  300 00 *n [2] ark
  300 00 *n viii ark
2.17B Illustrationer

Et illustreret materiale beskrives som anvist i 2.5C .

Valgfrit: Hvis materialet indeholder træsnit eller metalsnit, tilføjes en betegnelse herfor; i tvivlstilfælde anvendes betegnelsen snit.

  300 00 ... *b ill. (træsnit)
  300 00 ... *b 30 ill. (snit)
  300 00 ... *b ill. (træsnit, nogle i farver)

Hvis materialets illustrationer er håndtegnede eller håndkolorerede, gives oplysning herom i en note (se 2.18E).

2.17C Størrelse

Materialets størrelse anføres som anvist i 2.5D. Bindets størrelse tilføjes i forkortet form (fol., 4 , 8 osv.).

  300 00 ... *c 23 cm (4 )
  300 00 ... *c 20 cm (8 )
  300 00 ... *c 33 cm (fol.)
  300 00 *a 1 blad *c 48 ¥ 27 cm
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top