.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 2.18 Note Kapitel 3Næste afsnit

2.19 Valgfri tilføjelse. Fingerprint

2.19A Indledende regel
2.19A1 Tegnsætning

Se Bilag F .

2.19B Fingerprint

2.19B1 Fingerprint kan anvendes til entydig identifikation af ældre bøger og småtryk i mangel af standardnumre (ISBN).

2.19B2 Fingerprint består af et antal tegn, som gengives fra bestemte, ensartet fastlagte steder i materialets tekst, efterfulgt af en kode, der angiver kilden til et eller flere af tegnene, og/eller et bogstav, der viser retningen af vandlinierne, og/eller dateringen, som den forekommer i materialet. Der er ingen international standard for fingerprints, men følgende værk kan anvendes: Fingerprints / Institut de Recherche et d'Histoire des Textes. - Paris, 1984.

Da der findes andre systemer, anbefales det i forkortet form at anføre, hvilket system der er benyttet.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top