.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 2.17 Fysisk beskrivelse 2.19 Valgfri tilføjelse. Fingerprint Næste afsnit

2.18 Note

2.18A Noter gives som anvist i 2.7 og i de følgende regler. For inkunabler gives altid noterne i de følgende regler.

Hvis oplysningerne i de øvrige dele af beskrivelsen ikke klart identificerer den udgave eller det oplag, der beskrives, gives alle de noter, der er nødvendige for at sikre en entydig identifikation. Når det er hensigtsmæssigt, kan der enten refereres til en detaljeret beskrivelse i en standardkatalog eller -bibliografi (se 2.18C), eller der kan både gives noter og reference til en katalog eller bibliografi.

2.18B Hovedtitlens kilde

Hvis hovedtitlen ikke er hentet fra titelsiden, gives oplysning om hovedtitlens kilde i en note.

  512 00 *a Titlen hentet fra kolofonen
  512 00 *a Titlen hentet fra incipitbladet [2] a
2.18C Bibliografiske referencer

For inkunabler og valgfrit for andre ældre trykte monografier gives en reference til en beskrivelse af materialet i en standardfortegnelse. Oplysningen gives i standardiseret og forkortet form.

  529 00 *i Ref. *b HR 6471 ; GW 9101 ; Goff D-403
  529 00 *i Ref. *b BMC (XV cent.) II, s. 346 (IB.5874) ; Schramm, vol. IV,
  s. 10, 50 og ill.
2.18D Foliering og signaturer

Detaljerede oplysninger om et binds foliering og signaturer gives i en note.

  512 00 *a Signaturer: a-v 8 , x 6
2.18E Fysisk beskrivelse

Antallet af spalter eller linier og de anvendte typers størrelse gives i en note, hvis oplysningerne hjælper til identifikation af bogtrykkeren, eller hvis materialet skønnes at være af bibliografisk interesse.

Detaljerede oplysninger om illustrationer gives i en note, hvis de skønnes nødvendige. Hvis dele af materialet er trykt i farver, gives oplysning herom.

  512 00 *a 24 linier ; type 24G
  512 00 *a Træsnit på bl. B2b og C5b signeret: b
  512 00 *a Træsnit: ill., initialer, forlæggerens og bogtrykkerens bomær-
  ker
  512 00 *a Titel og overskrifter trykt i rødt
2.18F Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives

Oplysninger om eksemplarets særlige kendetegn gives i en note. Dette kan være rubricering, kolorering eller illuminering, håndskrevne tilføjelser, indbinding, proveniens og mangler.

  565 00 *a Bl. i5-6 fejlagtigt bundet ind mellem h3 og h4
  565 00 *a Bl. 12 og 13 (b6 og c1) mangler ; S8 (blankt) mangler
  565 00 *a På pergament. Illustrationer og dele af randlisterne er hånd-
  kolorerede. Med illuminerede initialer. Overskrifter i rødt og
  blåt
  565 00 *a Samtidigt helbind af brunt hjorteskind; dekoreret med blind-
  tryk og forgyldning. Spænder. Stemplet: Château de La Roche
  Guyon, Bibliothèque
  565 00 *a Helbind af svineskind med blindtryk. På forpermen læses i
  guldtryk: C.S.A.C. / 1644
  565 00 *a På forpermens inderside: Theodorinis ab Engelsberg
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top