.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 3.1E Undertitler og anden titelinformation 3.1G Materialer med flere værker uden fælles titel Næste afsnit

3.1F Ophavsangivelser

3.1F1 Ophavsangivelser gengives som anvist i 1.1F .

  245 00 *a Kongeriget Danmark *m kartografisk materiale *e Geodætisk
  Institut
  245 00 *a Kort over Gråsten Kommune *m kartografisk materiale *e
  udarbejdet af Sven Allan Jensens byplantegnestue
  245 00 *a Kort over København og Nordsjælland *m kartografisk mate-
  riale *e ed. Jan Laybourn
  245 00 *a Skanderborg Kommune *m kartografisk materiale *e karto-
  grafi: Plancenter Fyn Aps
  245 00 *a Kulturhistoriske spor *m kartografisk materiale *c Vestsjæl-
  lands Amt *c historisk tid (ca. 1000-1960) *e udarbejdet af Dorte
  Haahr Carlsen og Gunnar Solvang *e for Vestjællands Amtmu-
  seumsråd *f tegnearbejde udført af Eva Klinge

3.1F2 En kort forklarende tilføjelse gives i ophavsangivelsen, hvis forholdet mellem titel og person(er) eller korporation(er) er uklart.

  245 00 *a Maps of the Mid-West *m kartografisk materiale *e [edited
  by] D. M. Bagley
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top