.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 3.1F Ophavsangivelser Afsnit 3.2 - Udgave Næste afsnit

3.1G Materialer med flere værker uden fælles titel

3.1G1 Hvis et kartografisk materiale med flere værker ikke har en fælles titel, beskrives materialet enten som en helhed (se 3.1G2 og 3.1G3), eller der udformes selvstændige beskrivelser på hvert enkelt værk med selvstændig titel (se 3.1G4), eller (i særlige tilfælde) der tilføjes en fælles titel (se 3.1G5).

3.1G2 Hvis materialet beskrives som en helhed, gengives titlerne på de enkelte værker som anvist i 1.1G.

  245 00 *a Grand Teton *m kartografisk materiale *a Yellowstone Natio-
  nal Park
  (Kortene er udarbejdet af samme korporation)
  245 00 *a Daily Mail motor road map of London and twelve miles
  round *m kartografisk materiale *x Motor road map of
  south-east England
  (Kortene er udarbejdet af forskellige korporationer)

3.1G3 Korte forklarende tilføjelser gives i ophavsangivelserne, hvis forholdet mellem titler og person(er) eller korporation(er) er uklart (jf. 3.1F2).

  245 00 *a France *m kartografisk materiale *a Germany *e drawn by L.
  Scott [France] & P. McComb [Germany]

3.1G4 De enkelte værker med selvstændige titler kan beskrives i selvstændige registreringer. Angående beskrivelsen af omfang i sådanne beskrivelser se 3.5B4 . De enkelte beskrivelser knyttes sammen i en note (se 3.7B21 ).

3.1G5 Hvis et materiale med flere værker uden fælles titel består af mange fysisk adskilte dele, anføres en fælles titel (se 3.1B4 ).

  245 00 *a [Søkort over Danmark]
  245 00 *a [Kort over byer i Tønder Kommune]
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top