.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 3.3A Indledende regel 3.3C Projektion Næste afsnit

3.3B Målestoksforhold

3.3B1 Det kartografiske materiales målestoksforhold anføres som en brøk udformet som et forholdstal (1: ). Den indledende standardtekst Målestok inddateres ikke, men maskingenereres i forbindelse med dannelsen af fremvisningsformater - jf. Bilag F .

  245 00 *a Danmarkskort *m kartografisk materiale *c amter og kommu-
  ner, vejkort med ny rutenummerering *e Folia/LegindKort
  256 00 *a 1:510000
  245 00 *a Roskilde bykort *m kartografisk materiale
  256 00 *a 1:15000

Materialets målestoksforhold anføres altid, også når oplysningen er gengivet i hovedtitel eller undertitel mv.

  245 00 *a Danmark i 1:200000 *m kartografisk materiale *c Geodætisk
  Instituts kort
  256 00 *a 1:200000

Hvis materialets angivelse af målestoksforhold er et sprogligt udtryk, anføres målestoksforholdet som et forholdstal i skarp parentes.

  256 00 *a [1:253440]
  (På kortet angivet som: one inch to four miles)

Hvis materialets målestoksforhold ikke er angivet i materialet, på beholderen eller etuiet eller i det ledsagende trykte materiale, udregnes et omtrentligt målestoksforhold på grundlag af en grafisk målestok, et gradnet eller ved sammenligning med et kort med kendt målestoksforhold. Målestoksforholdet anføres i skarp parentes og indledes med ca.

  256 00 *a [ca. 1:100000]
  men
  256 00 *a ca. 1:14500
  (Målestoksforholdet angivet således på kortet)

Hvis målestoksforholdet ikke kan fastslås, anføres Ukendt målestok.

  256 00 *b Ukendt målestok

Valgfrit: Hvis materialets angivelse af målestoksforhold er et sprogligt udtryk eller ikke er angivet i materialet, kan ukendt målestok anføres.

3.3B2 Valgfri tilføjelse. Hvis materialet angiver målestoksforholdet på flere måder, f.eks. som angivelser i flere måleenheder eller som begrænsning af målestoksforholdet for visse dele af materialet, anføres også de andre angivelser. Arabertal anvendes i stedet for talord, romertal og andre tal. Standardforkortelser kan anvendes.

  256 00 *a 1:300000 *b 1 cm repræsenterer 3 km, 1 inch repræsenterer
  ca. 4,7 miles

Disse andre angivelser af målestoksforhold gengives i anførselstegn, når:

a) angivelsen indeholder oplysninger, der er usædvanlige og ikke kan kontrolleres af katalogisator eller

b) en direkte gengivelse er mere præcis end en normal angivelse af målestoksforhold.

  256 00 *a 1:59403960 *b »Along meridians only, 1 inch = 936 statute
  miles«

Hvis materialets oplysninger vides at være ukorrekte, gives oplysningen i en note.

  256 00 *a [ca. 1:90000]
  512 00 *a På materialet fejlagtigt: 1 inch to the mile

3.3B3 Hvis materialet består af et enkelt kartografisk værk og målestoksforholdet varierer inden for dette, anføres største og mindste målestoksforhold, hvis disse kendes, med en bindestreg imellem.

  256 00 *a 1:15000-1:25000

Hvis største og mindste målestoksforhold ikke kendes, anføres Variabel målestok.

  256 00 *b Variabel målestok

3.3B4 Hvis materialet består af flere kartografiske værker og disse er udformet i to forskellige målestoksforhold, anføres begge målestoksforhold. Det største målestoksforhold anføres først. Der skrives og mellem de to målestoksforhold.

  256 00 *a 1:100000 og 1:200000

3.3B5 Hvis materialet består af flere kartografiske værker og disse er udformet i tre eller flere forskellige målestoksforhold, anføres Forskellig målestok. Se også 3.3B6.

  256 00 *b Forskellig målestok

3.3B6 Hvis der i et materiale, der består af flere kartografiske værker, er flere målestoksforhold, men alle de overordnede kort er i et eller to målestoksforhold, anføres disse. Det største målestoksforhold anføres først.

Hvis de overordnede kort er i tre eller flere målestoksforhold, anføres Forskellig målestok.

3.3B7 For stjernekort, kort over opdigtede steder, fugleperspektiver og kort uden lineært målestoksforhold anføres målestoksforholdet kun, hvis det er angivet i materialet.

  256 00 *b Målestok 1' pr. 2 cm

Hvis materialet ikke er udarbejdet i et målestoksforhold, anføres Ikke i målestok.

  256 00 *b Ikke i målestok

3.3B8 Hvis materialet er en reliefmodel eller andet tredimensionalt materiale, anføres det lodrette målestoksforhold efter det vandrette, hvis det lodrette målestoksforhold kan fastslås. Angivelsen af det lodrette målestoksforhold indledes med lodret målestok.

  256 00 *a 1:744080 *b 1 inch to ca. 28 miles, lodret målestok ca.
  1:96000
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top