.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 3.3B Målestoksforhold 3.3D Valgfri tilføjelse. Koordinater og forårspunkt Næste afsnit

3.3C Projektion

3.3C1 Hvis det i materialet, på opbevaringsudstyret, kassetten eller i det ledsagende trykte materiale er angivet, hvilken kortprojektion der er anvendt, anføres denne. Arabertal anvendes i stedet for talord, romertal og andre tal. Standardforkortelser kan anvendes.

    256 00 ... *c Mercators projektion
    256 00 ... *c stereografisk projektion

3.3C2 Valgfri tilføjelse. Udtryk, der er knyttet til kortprojektionen (f.eks. angivelse af meridian, paralleller og/eller ellipsoider), anføres, hvis de er angivet i materialet, på opbevaringsudstyret, kassetten eller i det ledsagende trykte materiale.

    256 00 ... *c UTM-projektion, zone 32
    256 00 ... *c Lamberts konform-koniske projektion, standardparalleller:
    54 40' og 57 20'
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top