.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 3.3C Projektion Afsnit 3.4 - Publicering, distribution el.lign.Næste afsnit

3.3D Valgfri tilføjelse. Koordinater og forårspunkt

3.3D1 Materialets koordinater anføres i nedennævnte rækkefølge:
det gengivne områdes vestligste punkt (længdegrad)
det gengivne områdes østligste punkt (længdegrad)
det gengivne områdes nordligste punkt (breddegrad)
det gengivne områdes sydligste punkt (breddegrad)

Koordinaterne anføres i grader ( ), bueminutter (') og buesekunder ('') i et 360 -system med Greenwichmeridianen som 0 . Hver koordinat efterfølges af henholdsvis betegnelserne V, Ø, N eller S. Mellem længdegrader og breddegrader sættes skråstreg (/). Mellem længdegraderne for vestligste og østligste punkt sættes bindestreg (-). Mellem breddegraderne for nordligste og sydligste punkt sættes ligeledes bindestreg (-).

  256 00 ... *d 79 Ø-86 Ø/20 N-12 N
  256 00 ... *d 74 50' V-74 40' V/45 05' N-45 00' N

Hvis længdegraderne er angivet i materialet med en anden længdegrad end Greenwichmeridianen som 0 , kan dette anføres i en note, se 3.7B8.

3.3D2 For stjernekort anføres koordinaterne som angivelser af materialets rektascension eller rektascensionerne for det samlede materiales østligste og vestligste begrænsning, samt deklinationen af materialets midtpunkt eller det samlede materiales nordligste og sydligste begrænsning.

Angivelsen af rektascension indledes med RA og anføres i timer og om nødvendigt i minutter og sekunder i et 24-timers system.

Angivelsen af deklination indledes med Dekl . og anføres i grader ( ) og om nødvendigt i bueminutter (') og buesekunder ('') i et 360 -system. For den nordlige himmelkugle indledes gradangivelsen med plus (+) og for den sydlige himmelkugle med minus (-).

Mellem rektascension og deklination sættes skråstreg (/). Når der er to angivelser af rektascension eller af deklination, adskilles disse af til .

Årstal for forårspunkt angives altid indledt med forårspunkt , når koordinater er anført. Hvis epoken vides at afvige fra forårspunktet, anføres epoken adskilt fra angivelsen af forårspunktet med komma (,) og indledes med epoke.

  256 00 *d RA 16 t./Dekl. -23 *e forårspunkt 1950
  256 00 *d RA 2 t. 00 min. til 2 t. 30 min./Dekl. -30 til 45 *e forårs-
  punkt 1950

For stjernekort centreret om en af himlens poler angives den begrænsende deklination.

  256 00 *d Centreret om sydpolen/Dekl. begrænset til -60

For atlas og samlinger af stjernekort, der er arrangeret i deklinationszoner, anføres den begrænsende deklination for hver zone, mens angivelse af rektascensionen udelades, fordi den varierer for hver zone. Hvis der er mange zoner, anføres de første zoner i rækkefølge for at vise systemet, efterfulgt af udeladelsestegn samt angivelsen af den sidste zone.

  256 00 *d Zonerne +90 til +81 , +81 til +63 , +63 til +45 *e forårs-
  punkt 1950
  256 00 *d Zonerne +90 til +81 , +81 til 63 , ... -81 til -90 *e forårs-
  punkt 1950
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top