.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 3.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning 3.5E Bilag Næste afsnit

3.5D Størrelse

3.5D1 Kort, planer m.m..
3.5D2 Atlas..
3.5D3 Reliefmodeller..
3.5D4 Glober..
3.5D5 Valgfri tilføjelse. Opbevaringsudstyr..

3.5D1 Kort, planer m.m.

For todimensionale kartografiske materialer anføres højde og bredde i centimeter rundet op til nærmeste hele tal (hvis f.eks. kortets højde er 37,1 cm, anføres dette som 38 cm).

Valgfrit: For ældre kartografiske materialer og håndtegnede kort anføres størrelsen i millimeter.

Størrelsen af et kort anføres som målet for den indre kortramme, dvs. målene mellem kortbilledets begrænsningslinier.

  300 00 *n 1 kort *c 98 ¥ 80 cm
  300 00 *n 3 kort *c 57 ¥ 76 cm

Hvis et kort er et cirkelkort, anføres diameteren efterfulgt af i diameter.

Hvis et kort har en uregelmæssig facon, hvis der ingen kortramme er, eller hvis kortets kanter er skåret af eller beskadiget, anføres kortbilledets største længde og bredde.

  300 00 *n 1 kort *c 78 ¥ 80 cm

Hvis det er vanskeligt at fastlægge yderpunkterne af et kort (hvis f.eks. kortet er meget uregelmæssigt, hvis det er fremstillet uden én eller flere af kanterne, eller hvis én eller flere af kanterne mangler), anføres arkets højde og bredde. Det angives, at det er arkets størrelse.

  300 00 *n 1 kort *b i farver *c på ark 45 ¥ 33 cm

Hvis et kort er fremstillet i to eller flere dele, og disse kan sammensættes til et enkelt kort, anføres kortets samlede størrelse og de enkelte arks størrelse.

  300 00 *n 1 kort i 5 dele *c 186 ¥ 233 cm, på ark 98 ¥ 126 cm eller min-
  dre

Hvis de enkelte dele af et kort i flere dele har en uregelmæssig facon, anføres kun arkenes størrelse.

Hvis et kort i flere dele er opklæbet på ét ark, anføres kun det samlede korts størrelse.

Hvis et korts højde eller bredde er mindre end det halve af henholdsvis højden eller bredden på det ark, kortet er fremstillet på, eller hvis arket indeholder en betydelig mængde oplysninger (f.eks. tekst), anføres både kortets og arkets størrelse.

  300 00 *n 1 kort *c 20 ¥ 31 cm, på ark 42 ¥ 50 cm

Hvis et kort er fremstillet med et omslag og er beregnet til at blive falset heri, eller hvis der på arket er et felt eller en del, som er beregnet til at udgøre ydersiden, når arket falses, anføres kortets størrelse og størrelsen af det falsede ark.

  300 00 *n 1 kort *b i farver *c 58 ¥ 75 cm, falset til 29 ¥ 15 cm

Hvis et kort er fremstillet i samme målestoksforhold på begge sider af et ark, anføres kortets samlede størrelse og arkets størrelse.

  300 00 *n 1 kort *c 45 ¥ 80 cm, på ark 50 ¥ 44 cm
  (Trykt på begge sider af arket med en angivelse af overlapning)

Hvis det er vanskeligt at måle kortet, anføres kun arkets størrelse.

  300 00 *n 1 kort *c på ark 45 ¥ 30 cm

Hvis et kortværk består af kort i to størrelser, anføres begge størrelser.

  300 00 *n 60 kort *c 44 ¥ 55 og 48 ¥ 75 cm

Hvis et kortværk består af kort i flere end to størrelser, anføres største højde og største bredde. Størrelsen efterfølges af eller mindre.

  300 00 *n 60 kort *c 60 ¥ 90 cm eller mindre

3.5D2 Atlas.

For et atlas anføres størrelsen som anvist i 2.5D .

  300 00 *n 1 atlas *a 147 s. *b 84 kort i farver *c 22 cm
  300 00 *n 1 atlas *a [14] s. *b kort i farver *c 21 ¥ 30 cm

3.5D3 Reliefmodeller.

For en reliefmodel anføres højde ¥ bredde i centimeter som anvist i 3.5D1.

Valgfrit: Modellens dybde tilføjes.

  300 00 *n 1 model *b i farver, plastic *c 45 ¥ 35 ¥ 2 cm

3.5D4 Glober.

For en globus anføres diameteren efterfulgt af i diameter.

  300 00 *n 1 globus *b i farver, plastic, i metalvugge *c 12 cm i diameter

3.5D5 Valgfri tilføjelse. Opbevaringsudstyr.

Hvis materialet er i opbevaringsudstyr, tilføjes en betegnelse for dets art, og størrelsen anføres efter materialets størrelse.

  300 00 *n 1 kort *b i farver *c 200 ¥ 350 cm, falset til 20 ¥ 15 cm, i pla-
  stickassette 25 ¥ 20 cm
  300 00 *n 1 globus *b i farver, plastic, i metalvugge *c 20 cm i diameter,
  i kasse 40 ¥ 21 ¥ 21 cm
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top