.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Afsnit 4.0 - Almene regler 4.0B Kilder til oplysninger Næste afsnit

4.0A Afgrænsning

Reglerne i dette kapitel omfatter den bibliografiske beskrivelse af håndskrevne (herunder maskinskrevne) tekster af alle slags, herunder håndskrevne bøger, afhandlinger, breve, taler el.lign., juridiske dokumenter (herunder udfyldte formularer) og samlinger af sådant materiale. Ved reproduktioner af håndskrevne tekster, som er publiceret i flere eksemplarer, tages udgangspunkt i kapitel 2 eller kapitel 11 . Ved kartografisk materiale i håndskrift tages udgangspunkt i kapitel 3 . Ved musikhåndskrifter tages udgangspunkt i kapitel 5 .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top