.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 4.0A Afgrænsning 4.0C Tegnsætning Næste afsnit

4.0B Kilder til oplysninger

4.0B1 Den primære kilde til oplysninger

Den primære kilde til oplysninger for et håndskrift er selve håndskriftet. I selve håndskriftet foretrækkes først oplysninger på titelsiden og i kolofonen, dernæst oplysninger i overskrift, kolumne el.lign. og sidst selve teksten. Kilder, som er en del af det originale håndskrift, foretrækkes dog frem for kilder, som er tilføjet på et senere tidspunkt. Hvis oplysningerne ikke findes i den primære kilde, hentes de fra følgende kilder (i nedennævnte rækkefølge):

andet håndskrevet eksemplar af materialet
trykt udgave af materialet
referencelitteratur
andre kilder

For samlinger af håndskrifter anvendes hele samlingen som den primære kilde.

4.0B2 Foreskrevne kilder til oplysninger

For hvert afsnit af beskrivelsen er bestemte kilder udpeget som foreskrevne kilder til oplysninger.

Afsnit Foreskrevne kilder

Titel og ophavsangivelse Fremtrædende plads, andre
håndskrevne eksemplarer eller
trykte udgaver af materialet

Udgave Fremtrædende plads, andre
håndskrevne eksemplarer eller
trykte udgaver af materialet

Datering Fremtrædende plads, andre
håndskrevne eksemplarer eller
trykte udgaver af materialet

Fysisk beskrivelse Hvor som helst

Note Hvor som helst

Fremtrædende plads omfatter for håndskrifters vedkommende hele håndskriftet og er således identisk med den definerede primære kilde. Oplysninger fra fremtrædende plads i materialet foretrækkes frem for oplysninger hentet uden for materialet. Oplysninger, der hentes fra andre kilder end de foreskrevne, sættes i skarp parentes.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top