.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 4.5A Indledende regel 4.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning Næste afsnit

4.5B Omfang

4.5B1 Enkelthåndskrifter. Sekvenser af sider eller blade anføres som anvist i 2.5B , uanset om de er nummereret eller ej.

  300 00 *a 23 bl.
  300 00 *a iv, 103 bl.
  300 00 *a [63 bl.]
  300 00 *a [4] s.
  300 00 *a [4], 103 s.
  300 00 *a Bl. 51-71

Hvis håndskriftet er indbundet, anføres indb. efter antallet af sider eller blade.

  300 00 *a [70] bl., indb.
  300 00 *a 4, [20], 30 s., indb.

For håndskrifter fra antikken, middelalderen eller renæssancen føjes antallet af spalter (hvis der er mere end én) og det omtrentlige antal linier på siden til antallet af sider, blade el.lign.

  300 00 *a [208] bl. (41 linier)
  300 00 *a [26] bl. (2 kolonner, 45-47 linier)

Valgfri tilføjelse. Efter oplysningen om paginering anføres antallet af blade, hvis det afviger fra antallet af sider.

  300 00 *a [5] s. på 3 bl.

4.5B2 Arkiver og håndskriftsamlinger. Hvis et arkiv eller en samling optager 0,3 meter eller mindre hyldeplads, anføres omfanget i antal eller omtrentligt antal dokumenter (antal indbundne og uindbundne dokumenter anført hver for sig) eller antal opbevaringsudstyr eller bind. Dokument betyder her et enkelt håndskrift. F.eks. regnes et brev med flere blade og kuvert som ét dokument.

Valgfrit: Hvis antal bind eller opbevaringsudstyr anføres, tilføjes antal eller omtrentligt antal dokumenter.

  300 00 *a 123 dokumenter
  300 00 *a Ca. 400 dokumenter
  300 00 *a 37 dokumenter, 37 indb. dokumenter
  300 00 *a 12 kapsler
  300 00 *a 12 pakker (ca. 1000 dokumenter)
  300 00 *a 3 bd. (183 dokumenter)

Hvis et arkiv eller en samling optager mere end 0,3 meter hyldeplads, anføres omfanget i antal meter på hylden. Valgfrit: Antal dokumenter, opbevaringsudstyr eller bind tilføjes.

  300 00 *a 12,5 m
  300 00 *a 1 m (ca. 2250 dokumenter)
  300 00 *a 1,8 m (75 bd.)
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top