.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Afsnit 5.0 - Almene regler 5.0B Kilder til oplysninger Næste afsnit

5.0A Afgrænsning

Reglerne i dette kapitel omfatter den bibliografiske beskrivelse af trykte musikalier, herunder også sang- og salmebøger med musik. Sang- og salmebøger med 1 melodistemme med eller uden becifring kan efter den katalogiserende institutions valg katalogiseres efter nærværende regler eller efter kapitel 2 .

Reglerne dækker ikke fuldt ud musikhåndskrifter eller anden ikke-trykt musik, men en tilføjelse til den karakteriserende materialebetegnelse (se 5.5B1) samt anvendelse af de specifikke regler for beskrivelse af håndskrifter (se kapitel 4 ) vil give en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse for de fleste bibliotekskataloger. Ved elektronisk tilgængelige musikalier tages udgangspunkt i kapitel 9 . Ved musikalier i mikroform tages udgangspunkt i kapitel 11 . Angående indspillet musik se kapitel 6.II .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top