.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 5.0A Afgrænsning 5.0C Tegnsætning Næste afsnit

5.0B Kilder til oplysninger

5.0B1 Den primære kilde til oplysninger

Den primære kilde til oplysninger for musikalier er titelsiden eller, hvis der ikke er en titelside, den kilde i materialet, der vælges som erstatning for titelsiden. For trykte musikalier, der ved udgivelsen ikke har en titelside eller har en titelside, der kun dækker en del af materialets indhold, anvendes den del af materialet, der bringer de mest udførlige oplysninger, hvad enten det er omslag (med undtagelse af løse smudsomslag), første nodeside, kolofon, andre præliminærsider eller andre steder i materialet. Oplysning om valg af erstatning for titelsiden gives i en note (se 5.7B3 ).

Hvis ingen del af materialet er anvendelig som erstatning for titelsiden, hentes de nødvendige oplysninger fra enhver anden tilgængelig kilde. Den anvendte kilde anføres i en note (se 5.7B3 ).

Hvis titelsiden består af en liste over titler, herunder også titlen på det værk, som skal beskrives, anvendes som den primære kilde enten denne titelside, omslaget eller første nodeside, idet den kilde foretrækkes, som bringer de mest udførlige oplysninger, eller som er i overensstemmelse med det aspekt, der er valgt som grundlag for beskrivelsen (f.eks. som selvstændigt materiale eller som del af en større helhed).

Hvis oplysninger, der normalt bringes på titelsiden, er fordelt på to modstående sider eller flere på hinanden følgende sider med eller uden gentagelser, behandles disse sider tilsammen som titelsiden.

5.0B2 Foreskrevne kilder til oplysninger

For hvert afsnit af beskrivelsen er bestemte kilder udpeget som foreskrevne kilder til oplysninger.

Afsnit Foreskrevne kilder

Titel og ophavsangivelse

- Titler Den primære kilde

- Ophavsangivelser Fremtrædende plads

Udgave Fremtrædende plads

Musikaliers fysiske repræsentation Den primære kilde

Publicering, distribution el.lign. Fremtrædende plads

Fysisk beskrivelse Hvor som helst

Serie Hele materialet

Note Hvor som helst

Standardnummer og anskaffelsesvilkår Hvor som helst

Fremtrædende plads omfatter for musikaliers vedkommende titelsiden, andre præliminærsider (herunder originalt omslag og ryg), kolofon, første og sidste nodeside samt titelrubrikken til de enkelte værker.

Oplysninger fra den primære kilde foretrækkes altid frem for oplysninger hentet fra anden fremtrædende plads.

Oplysninger, der hentes fra andre kilder end de foreskrevne, sættes i skarp parentes.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top