Forrige afsnit Felt 873 Hovedserie (kun periodica) Felt 879 Andre relationer (kun periodica) Næste afsnit

Felt 874 Underserie (kun periodica)

 i      indledende tekst
 t      hovedtitel
 b     undertitel og anden titelinformation [RDA]
 c      tilføjelse til titlen
 z      issn
 g   G   angivelse af dele, der indgår i relationen
 u   G   url
 y  G   tekst til link

Underserie: En serie i en serie, dvs. en serie der altid forekommer sammen med en anden, som regel mere omfattende serie, som den er en del af. Underseriens titel kan være afhængig eller uafhængig af hovedseriens titel. Underserie og hovedserie har som regel hver sin nummerering.

Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856 .

I posten på underserien inddateres de modsvarende oplysninger om hovedserien i felt 873 , hvis oplysningerne ikke er inddateret som seriebetegnelse i felt 440 eller 840 i disse poster.

Maskingenerering: En indledende tekst 'Har underserie:' maskingenereres ved fremvisning, hvis delfelt *i ikke findes.

Eksempel

1

245 00 *a NU *ø Stockholm : 1981
874 00 *t Arbeidsmarked og arbeidsmarkedspolitikk i Norden

 

_