Forrige afsnit Felt 654 Forældet DK-klassemærke, inkl. alfabetisk underdeling (DBC) Felt 660 MeSH emneord Næste afsnit

Felt 655 Andet DK-klassemærke, inkl. alfabetisk underdeling

 m      opstilling og hovedplacering
 p      biplacering
 i   G   analytisk klassemærke
 v      tilføjede cifre efter kolon
 y      tilføjet bogstav
 a      efternavn/navn/korporationsnavn som alfabetisk underdeling
 h      fornavne
 k      fornavne, fuldt udskrevet
 e      romertal
 f      tilføjelse
 c      fødselsår
 t      tilføjet titel
 b      andet som alfabetisk underdeling
 å   G   feltnummerator (analysenummer)

Felt 655 indeholder DK5-klassemærke i en variantform til brug for specielle fællesbibliografiske opgaver.

Lokalt DK5-klassemærke inddateres i felt 087 ff.

DK-klassemærke efter gældende standard inddateres i felt 652 , forældet DK-klassemærke se felt 654 .

Delfelterne *m og *n indeholder et decimal-klassemærke uden tilføjelser. En eventuel tilføjelse/underdeling inddateres i efterfølgende delfelt(er) inden for samme felt.

Delfelterne *a-*v og *0 se felt 652 .

Delfelt *f. ISBD-tegnsætning kan anvendes inden for samme parentes.

Delfelt *i anvendes til analytisk DK5-klassemærke knyttet til andre analyse felter i materialeposten. Se nærmere i kommentaren til felt 652 .

Delfelt *y anvendes til typologisk underdeling af lokalitetsklassemærke i Dansk lokalbibliografi.

Delfelt *å, se Indledningen 2.3.1

Eksempel

1

655 00 *m 46.4 *y f *b Rold Skov

 

_