Felt 840 Serietitel Felt 846 Præsentation af univers Næste afsnit
Felt 845 Præsentation af populærserie
 

 a      titel på serien
 b      kode for at begynde serien med dette værk
 c      kode for at værket er uafhængigt af rækkefølge
 v     værkets nummer i serien
 5     kode for institution
 6    G   Unikt ID for autoritetspost

Felt 845 anvendes til at samle seriebetegnelser og lignende titler, som ellers er angivet i noter, på en ensartet måde til brug for maskinel behandling og digital formidling af populærserier.

Populærserier omfatter alene serier, der i offentligheden betragtes som sådan og som forventes læst i helhed, enten fordi de har en indholdsmæssig sammenhæng i form af figurgalleri og/eller handling, eller fordi deres form og indhold appellerer til lystlæsning.

Feltet anvendes dermed ikke til serier, som samler værker af andre årsager fx værkkategorier, læsetekniske hensyn, salgs- eller brandinghensyn eller af administrative grunde.

 Opslaget erstatter ikke citerede og autoriserede serieformer, som fortsat angives i felt 440 eller 840. Hvis en autoriseret serieform er lig serieangivelsen i populærform, gives både opslag i felt 440 / 840 og serieangivelse i felt 845.

Seriebetegnelsen angives i en form, som er prægnant i offentligheden. Hvis en serie er kendt under flere titler, eller hvis der ønskes at
give søgeindgang på andre varianttitelformer, laves der henvisninger på disse i felt 945.

Feltet kan gentages, hvis et materiale indgår i mere end én populærserie.

Delfelt *a anvendes til seriebetegnelsen. Der angives den titel, som er mest kendt i offentligheden. Hvis valget står mellem flere kendte eller anvendte titler, vælges den ene og der laves henvisninger på de øvrige i felt 945. Er der ved titelsammenfald brug for at sondre medtages sondringselement i efterstillet parentes.

Delfelt *b indeholder en kode, som udtrykker at serien bør indledes med det pågældende værk - uanset hvilket nummer det udgør i serien.
Følgende kode anvendes: x

Delfelt *c indeholder en kode, som udtrykker at det pågældende værk kan indgå i vilkårlig læserækkefølge - uanset hvilket nummer det udgør i serien.
Følgende kode anvendes: x

I delfelt *v angives værkets nummer i serien.

Delfelt *V kan anvendes til sortering, når værkets nummer i serien udgøres af flere elementer, og/eller når værket er fordelt på flere udlånsenheder.

Eksempler

1

440 00 *0 norm *a Jagten på tidsfuglen *v 2. del
845 00 *a Jagten på tidsfuglen *v 2

 

 

2

440 00 *0 norm *a Løvindens datter *ø Josefine Ottesen *V 6 *v bind 6
845 00 *a Løvindens datter (Josefine Ottesen) *v 6

440 00 *0 norm *a Løvindens datter *ø Tamora Pierce *v 3
845 00 *a Løvindens datter (Tamora Pierce) *v 3

 

3 440 *0 norm *a Girls can vlog *v Bind 1
440 *0 norm *a Politikens børnebøger
845 *a Girls can vlog *b x *v 1
 
4 245 *a Emmy - konfirmationshys?
845 *a Emmy-serien *b x *v 0
 
5 245 *a Find Holger - den eventyrlige rejse
845 *a Find Holger-bøgerne *c x
 
6 245 *a Skyggernes kniv

245 *g [Bind] 1
845 *a Det gyldne kompas *V 2 1 *v 2

245 *g [Bind] 2
845 *a Det gyldne kompas *V 2 2 *v 2

245 *g [Bind] 3
845 *a Det gyldne kompas *V 2 3 *v 2
[2. del af serien Det gyldne kompas, værket Skyggernes kniv, fordelt i 3 bind]
 

_