Forrige afsnit Felt 900-968 Henvisninger Felt 910 Henvisning fra korporationsnavn Næste afsnit

Felt 900 Henvisning fra personnavn

 a        efternavnet eller fornavn alene
 h        fornavne
 k        fuldt udskrevne fornavne
 e        romertal
 f        tilføjelse
 c        dato forbundet med personen
 t  V  alternativ titel
 x        forbindende tekst
 w        ord hvortil der henvises (henvisningsmålet)
 z        felt- og evt. delfeltkode hvortil der henvises (henvisningsmålet)
 å   G     feltnumerator (analysenummer)

Felt 900 kan anvendes til inddatering af personnavn eller relateret værk eller udtryk af personligt ophav som henvisning.

Relationer til værker eller udtryk af korporativt ophav inddateres i felt 910.

Relationer til værker eller udtryk af anonymt ophav inddateres i felt 940.

Delfelt *f Flere tilføjelser til et personnavn inddateres i samme delfelt *f med den af katalogiseringsreglerne foreskrevne tegnsætning.

Forbindende tekst 'se:' kan maskingenereres ved brug af delfelt *z , men 'se også:' eller anden forbindende tekst skal inddateres i delfelt *x både ved brug af delfelt *w og delfelt *z.

Delfelt *å Feltnumerator, se Indledningen 2.3.1 . Se desuden Metode 2 i de indledende bemærkninger til Felt 900-968 Henvisninger.

Delfelt *t benyttes ved alternative indgange på personligt ophav og titel.

Eksempler

1
700 00 *A lacour *a La Cour *h Paul
900 00 *a Cour *h Paul la *z 700

2
600 00 *a Rasmussen *h Carl *c f. 1841 *0 *2 DBC
900 00 *a Rasmussen *h Jens Erik Carl *c f 1841 *z 600 *1

3
700 00 *a Jensen *h Jørgen Pauli *c f. 1929
900 00 *a Pauli Jensen *h Jørgen *z 700

4
700 00 *a Morgenstierne *h Bredo Munthe af
900 00 *a Munthe af Morgenstierne *h Bredo *z 700

5
700 00 *a Snorri Sturluson
900 00 *a Sturluson *h Snorri *z 700

6
700 00 *a Lasson *h Frans
700 00 *å 1*a Selborn *h Clara
900 00 *a Svendsen *h Clara *c f. 1916 *z 700/1

7
652 00 *m 99.4 *a Francesco d'Assisi
900 00 *a Frans af Assisi *z 652a

8
700 00 *a Stendhal
900 00 *a Beyle *h Henri *z 700

9
700 00 *a Rode *h Edith
900 00 *a Nebelong *h Edith *x se også *w Rode, Edith
eller:
900 00 *a Nebelong *h Edith *x se også *z 700
700 00 *a Nebelong *h Edith
900 00 *a Rode *h Edith *x se også *w Nebelong, Edith
eller:
900 00 *a Rode *h Edith *x se også *z 700

10
700 00 *a Poeten
900 00 *a Sørensen *h Poul *x se også *z 700
700 00 *a Sørensen *h Poul
900 00 *a Poeten *x se også *z 700

11
710 00 *s Storbritannien *c Regenten, 1910-1936 (George V)
900 00 *a George *E 5 *e V *f konge af Storbritannien *x se også
*w Storbritannien. Regenten, 1910-1936 (George V)
eller:
900 00 *a George *E 5 *e V *f konge af Storbritannien *x se også *z 710
(Se også felt 910 eksempel 3)

12
700 00 *a Flindt Stephensen *h J. E.
512 00 *a Flindt Stephensen pseudonym for Jørgen Flindt Pedersen og
Erik Stephensen
900 00 *a Flindt Pedersen *h Jørgen *x se også *z 700
900 00 *a Stephensen *h Erik *x se også *z 700
900 00 *a Stephensen *h J. E. Flindt *z 700

13
900 00 *a Dannay *h Frederic *x Værker af denne forfatter skrevet i
samarbejde med Manfred B. Lee må søges under *w Queen, Ellery
*w Ross, Barnaby
900 00 *a Lee *h Manfred B. *x Værker af denne forfatter skrevet i
samarbejde med Frederic Dannay må søges under *w Queen,
Ellery *w Ross, Barnaby

14
770 00 *å 089 *a Vaughan Williams *h Ralph
795 00 *å 089 *a Songs of travel
900 00 *å 089 *a Williams *h Ralph Vaughan *z 770 _