Forrige afsnit Felt 900 Henvisning fra personnavn Felt 930 Henvisning til kontrolleret emneord Næste afsnit

Felt 910 Henvisning fra korporationsnavn

Korporationsnavn i ligefrem orden
 a       korporationsnavn
 e        tilføjelse
 c   G     underkorporation

 

Korporationsnavn indledt med stats eller kommunenavn
 s        stednavn (jurisdiktion)
 e        tilføjelse
 c   G     institutionsnavn

 

Korporationsnavn med forkortet fornavn eller initialer
 a        efternavn
 h        forbogstaver eller fornavnsforkortelser
 g        resten af korporationsnavn
 e        tilføjelse
 c   G     underkorporation

 

Samt følgende delfelter fælles for samtlige ovenstående
 t   V  alternativ titel
 i        nummer på konference
 k        år for konference
 j   G    sted for konference
 x        forbindende tekst
 w        ord hvortil der henvises (henvisningsmålet)
 z        felt- og evt. delfeltkode hvortil der henvises (henvisningsmålet)
 å   G     feltnumerator (analysenummer)

Felt 910 kan anvendes til inddatering af korporationsnavn eller relateret værk eller udtryk af korporativt ophav som henvisning.

Relationer til værker eller udtryk af personligt ophav inddateres i felt 900.

Relationer til værker eller udtryk af anonymt ophav inddateres i felt 940.

Konferencer formateres som andre korporationer.

Delfelt *e anvendes til forklarende eller præciserende tilføjelser til korporationsnavnet. Flere tilføjelser til et korporationsnavn inddateres i samme delfelt *e med den af katalogiseringsreglerne foreskrevne tegnsætning (se dog *i, *j og *k). *e kan knytte sig til *s, *a og *c. *e kan kun forekomme én gang i tilknytning til hvert *s, *a eller *c.

Forbindende tekst `se:' kan maskingenereres ved brug af delfelt *z , men `se også:' eller anden forbindende tekst skal inddateres i delfelt *x både ved brug af delfelt *w og delfelt *z.

Delfelt *t benyttes ved alternative indgange på korporativt ophav og titel.

Delfelt *å Feltnumerator, se Indledningen 2.3.1 . Se desuden Metode 2 i de indledende bemærkninger til Felt 900-968 Henvisninger.

Eksempler

1

710 00 *a Danmarks Nationalbank
910 00 *a Nationalbanken *x se *w Danmarks Nationalbank
eller:
910 00 *a Nationalbanken *z 710

2

610 00 *a Gentofte Kommunebibliotek *c Kunstbiblioteket *0 *2 DBC
910 00 *a Kunstbiblioteket *e Gentofte Kommunebibliotek
*z 610 *1
910 00 *a GKB *z 610a *1

3

700 00 *a George *E 5 *e V *f Konge af Storbritannien
910 00 *a Storbritannien *c Regenten, 1910-1936 (George V) *x se også
*w George V (konge af Storbritannien)
eller:
910 00 *a Storbritannien *c Regenten, 1910-1936 (George V) *x
se også *z 700
(Se også felt 900 eksempel 11)

4

710 00 *a Paul Bergsøe & Søn
910 00 *a Bergsøe *h Paul *g & Søn *x se *w Paul Bergsøe & Søn
910 00 *a Bergsøe *g & Søn *x se *w Paul Bergsøe & Søn
eller:
910 00 *a Bergsøe *h Paul *g & Søn *z 710
910 00 *a Bergsøe *g & Søn *z 710

5

710 00 *a Niels Bohr Institutet
910 00 *a Københavns Universitet *c Niels Bohr Institutet *x se
*w Niels Bohr Institutet
eller:
910 00 *a Københavns Universitet *c Niels Bohr Institutet *z 710

6

710 00 *a Danmarks Radio *c Kortbølgetjenesten
910 00 *a Kortbølgetjenesten *e Danmarks Radio *x se *w Danmarks
Radio. Kortbølgetjenesten
eller:
910 00 *a Kortbølgetjenesten *e Danmarks Radio *z 710

7

710 00 *a Det nordiske Stævne for Læsepædagoger *i 6 *k 1973 *j Helsinki
910 00 *a Pohjoismainen Lukemisen Opetuksen Symposium *z 710a

8

910 00 *a Socialistisk Ungdomsforbund *x se *w Socialistisk Arbejderparti
eller:
910 00 *a Socialistisk Ungdomsforbund *z 652a

9

652 00 *a Revolutionære Socialister
910 00 *a RS *z 652a

10

710 00 *a Cowiconsult *e firma
710 00 *å 1 *a Miljøstyrelsen
710 00 *å 2 *a Danske Statsbaner *c Afdelingen for Miljø og Fysisk
Planlægning
910 00 *å 2 *a Afdelingen for Miljø og Fysisk Planlægning *e Danske
Statsbaner *z 710
910 00 *å 2 *a DSB *z 710a

11

710 00 *å 1 *a European Cooperative Networks on Rural Energy
710 00 *å 2 *a Forskningscenter Risø *c Prøvestationen for Vindmøller
910 00 *å 1 *å 3 *a FAO *c European Cooperative Networks on Rural
Energy *z 710
910 00 *å 1 *a CNRE *z 710
910 00 *å 3 *a Food and Agriculture Organization *z 910a
910 00 *å 2 *a Prøvestationen for Vindmøller *e Forskningscenter
Risø *z 710

_