Forrige afsnit Felt 874 Underserie (kun periodika) Felt 887 Data konverteret fra andet format end MARC Næste afsnit

Felt 879 Andre relationer (kun periodika)

 i        indledende tekst
 t     V  hovedtitel
 b    V  undertitel og anden titelinformation
 c     V  tilføjelse til titlen
 z     V  issn
 g   G V  angivelse af dele, der indgår i relationen
 u   G     url
 y  G    tekst til link

Har det registrerede periodikum en relation til et andet periodikum, og denne relation ikke er defineret i et af de øvrige relationsfelter, inddateres oplysningerne i felt 879.

Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856 .

Maskingenereret indledende tekst kan ikke defineres.

Eksempel

245 00 *a Månedsskrift for praktisk lægegerning
879 00 *i Særtryk heraf i *t Arkiv for praktisk lægegerning *z 0901-0483
245 00 *a Arkiv for praktisk lægegerning
505 00 *a Særtryksserie
879 00 *i Særtryk fra *t Månedsskrift for praktisk lægegerning
*z 0373-2746

 

_