.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Bilagsoversigt Forord Næste afsnit
 

Bilag H - Hjælpepostformat

Indhold:

Bilag H, PDF. November 2003

Forord
Indledning

001-090 Numre og koder
Felt 001 Postens ID-nummer
Felt 002 Tidligere Faustnummer eller decentralt ID-nummer (DBC)
Felt 004 Kode for poststatus og posttype
Felt 008 Generelle søgekoder for hjælpeposter
Felt 010 DanBib ID-nummer (DanBib)
Felt 018 ID-nummerpåanden form for uniform titel (til lænkning)
Felt 019 ID-nummerpåanden post (til lænkning)
Felt 025 reserveret til ISWC
Felt 032 Koder for nationalbiblografi eller katalogkoder
Felt 040 Katalogiseringskilde
Felt 042 Autoriseringskode
Felt 083 Klassifikation

1XX Vedtagne former
Felt 100 Personnavn
Felt 110 Korporationsnavn
Felt 130 Uniform titel
Felt 139 Uniform titel (musikværker) ("standardtitel")
Felt 140 Serietitel
Felt 151 Emnedata for kartografisk materiale (Nationalbibliografien)
Felt 153 Emneord (SUMFELT)
Felt 154 Stednavn som emneord
Felt 155 Periodebetegnelse som emneord
Felt 156 Titel som emneord
Felt 157 Library of Congress emneord
Felt 158 Library of Congress geografisk emneord
Felt 160 MeSH emneord
Felt 161 EUDISED emneord
Felt 162 AGROVOC
Felt 165 Metakompas emneord
Felt 166 DBC emneord (DBC)
Felt 167 Emneord efter DBCs emneordssystem
Felt 170 NAL emneord
Felt 190 COMPASS emneord

4XX Ikke vedtagne former eller se-henvisninger
Felt 400 Personnavn
Felt 410 Korporartionsnavn
Felt 445 Henvisning fra anden form af titel
Felt 451 Emnedata for kartografisk materiale (Nationalbibliografien)
Felt 453 Emneord (SUMFELT)
Felt 454 Stednavn som emneord
Felt 455 Periodebetegnelse som emneord
Felt 456 Titel som emneord
Felt 457 Library of Congress emneord
Felt 458 Library of Congress geografisk emneord
Felt 460 MeSH emneord
Felt 461 Europæisk Pædagogisk Tesaurus
Felt 462 AGROVOC
Felt 465 Metakompas emneord
Felt 466 DBC emneord (DBC)
Felt 467 Emneord efter DBCs emneordssystem
Felt 470 NAL emneord
Felt 490 COMPASS emneord

5XX Se også-henvisninger
Felt 500 Personnavn som se også-henvisning
Felt 510 Korporationsnavn som se også-henvisning
Felt 530 Se-også henvisning fra uniform titel
Felt 539 Se-også henvisning fra uniform titel (musikværker) ("standardtitel")
Felt 540 Se-også henvisning fra serietitel
Felt 551 Se-også henvisning til emnedata for kartografisk materiale (Nationalbibliografien)
Felt 553 Se-også henvisning til emneord (SUMFELT)
Felt 554 Se-også henvisning til stednavn som emneord
Felt 555 Se-også henvisning til periodebetegnelse som emneord
Felt 556 Se-også henvisning til titel som emneord
Felt 557 Se-også henvisning til Library of Congress emneord
Felt 558 Se-også henvisning til Library of Congress geografisk emneord
Felt 560 Se-også henvisning til MeSH emneord
Felt 561 Se-også henvisning til Europæisk Pædagogisk Tesaurus
Felt 562 Se-også henvisning til AGROVOC
Felt 565 Se-også henvisning til Metakompas emneord
Felt 566 Se-også henvisning til DBC emneord (DBC)
Felt 567 Se-også henvisninger til emneord efter DBCs emneordssystem
Felt 570 Se-også henvisning til NAL emneord
Felt 590 Se-også henvisning til COMPASS emneord

667-680 Noter
Felt 667 Generel intern note
Felt 670 Note om kilde til fundne oplysninger
Felt 675 Note om afprøvne kilder. Ingen oplysninger fundet
Felt 678 Note om biografiske eller historiske data
Felt 680 Generel note til brugeren
Felt 681 Lokale noter

880 Data i andet tegnsæt
Felt 880 Data i andet tegnsæt

 

 

_

. &