.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 46-51: Bestemmelse af ordningsled for personnavne 47. Egennavnet i en adelstitel som ordningsled Næste afsnit

46. Efternavn som ordningsled

46A Sidste led som efternavn..

46B Sammensatte efternavne.

46B1 Foretrukken eller almindeligt anvendt form kendt..

46B2 Efternavne forbundet med bindestreg..

46B3 Andre tilfælde af sammensatte efternavne..

46B3a Danskeres navne..

46B3b Gifte kvinder..

46B3c Andre..

46B4 Efternavnets art uvis..

46C Efternavne forbundet med stednavn..

46D Efternavne fulgt af betegnelser for slægtskab..

46E Efternavne med særskilt skrevne præfikser.

46E1 Artikler og præpositioner..

46E2 Andre præfikser..

46F Præfikser sammenskrevet med efternavnet eller knyttet til det med bindestreg..

46G Tilføjelser til navne med efternavn.

46G1 Adelstitler..

46G2 Britiske hæderstitler..

46G3 Tiltaleformer for gifte kvinder..

46G4 Andre titler..

Når en persons navn indeholder et efternavn, vælges dette som ordningsled efterfulgt af navnets øvrige led i den form og fuldstændighed, personen sædvanligvis anvender. Vedrørende adelsnavne se dog § 47.

Efternavn er her anvendt om ethvert navn, uanset dets oprindelse, der er brugt som familienavn, undtagen når det drejer sig om romere fra den klassiske oldtid (se § 50).

46A Sidste led som efternavn.

For en person, der hører hjemme i et land eller en tidsalder, hvor efternavne er ved at komme i brug, og hvor der er en tendens til, at navnets sidste led antages som efternavn (f.eks. mange arabisktalende lande og Indonesien), vælges det sidste led som ordningsled, medmindre indehaveren vides at benytte et andet led som efternavn.

  Vedtagen form: Abailard, Pierre
  Vedtagen form: al-B a sh a , 'Abd al-Rahm a n
  men:
  Vedtagen form: Kurd 'Al d , Muhammad

At personen anvender initialer for alle led foran det sidste, er et afgørende tegn på, at han betragter det sidste led som et efternavn.

  Vedtagen form: Rao, V. K. P.

46B Sammensatte efternavne

Forbemærkning. Denne paragraf omhandler valg af ordningsled for sammensatte efternavne (dvs. efternavne bestående af to eller flere egennavne) samt navne, hvor det er uvist, om efternavnet er sammensat eller ej. Reglerne i § 46B1-46B4 gælder i den anførte rækkefølge. Der henvises fra de led af sammensatte efternavne, der ikke vælges som ordningsled.

Sammensatte efternavne må ikke forveksles med:

 • a. Efternavne bestående af to eller flere sammenhængende ord, f.eks.:
  • Castelo Branco, Camilo
   Saint-Saëns, Camille
 • b. Familienavne brugt som personlige navne (mellemnavne):
  • Mill, John Stuart (søn af James Mill)
   Maugham, W. Somerset (søn af Robert Ormond Maugham)
   Møller, Viggo Sten (søn af Josef Frederik Ferdinand Møller)

  Hvis det ikke kan fastslås, om der er tale om et personligt navn eller et familienavn, følges § 46B4.

 • c. Navne som i virkeligheden betegner to personer:
  • Erckmann-Chatrian (Erckmann, Emilie og Chatrian, Alexandre)
 • d. Navne med bindestreg mellem for- og efternavn:
  • Lucien-Graux (= Graux, Lucien)
 • e. Navne med bindestreg mellem efternavn og hjemsted:
  • Paul Wernle-Basel (se § 46C)
 • f. Mandlige fornavne anvendt som mellemnavne for kvinder:
  • Hansen, Henny Harald
   Nielsen, Anne-Marie Carl

  46B1 Foretrukken eller almindeligt anvendt form kendt.

  For en person med et sammensat efternavn vælges det led af efternavnet, som han selv foretrækker som ordningsled, eller, hvis dette ikke kendes, da det led, han er anført under i nationalbibliografier, sekundært i opslagsværker, på hans eget sprog. Regelmæssig eller lejlighedsvis anvendelse af initialer for et led af navnet opfattes som et tegn på, at dette led ikke anvendes af personen som del af hans efternavn.

  Vær opmærksom på, at visse opslagsværker følger en ensartet praksis med hensyn til sådanne navne uanset personlige ønsker eller almindelig skik og brug og derfor ikke kan anvendes i denne sammenhæng.

   Vedtagen form: Fénelon, François de Salignac de La Mothe-
   Henvisninger: Salignac de La Mothe-Fénelon, François de, og: La Mothe-Fénelon, François de Salignac de
   Vedtagen form: Trier Mørch, Dea
   (Formen »Trier Mørch« vides foretrukket)
   Henvisning:
   Mørch, Dea Trier

  Såfremt personens foretrukne form ikke kendes og navnet ikke kan verificeres, anvendes de efterfølgende regler.

  46B2 Efternavne forbundet med bindestreg.

  Hvis leddene i et efternavn er forbundet med bindestreg enten regelmæssigt eller lejlighedsvis, vælges det første led af efternavnet som ordningsled.

   Vedtagen form: Day-Lewis, Cecil
   Henvisning: Lewis, Cecil Day-
   Vedtagen form: Lykke-Seest, Hans
   Henvisning: Seest, Hans Lykke-

  46B3 Andre tilfælde af sammensatte efternavne.

  I andre tilfælde bestemmes ordningsleddet af skik og brug i det sprog, personen anvender, som nedenfor angivet.

  46B3a Danskeres navne.

  Er personens sprog dansk, vælges det sidste led af navnet som ordningsled, medmindre dette er Møller eller et navn, der ender på -sen; i disse tilfælde vælges det foregående led som ordningsled, og der henvises fra det sidste led.

   Vedtagen form: Blicher, Steen Steensen
   Henvisning: Steensen Blicher, Steen
   Vedtagen form: Kofoed, Axel Dam
   Henvisning: Dam Kofoed, Axel
   Vedtagen form: Friis Møller, Kai
   Henvisning: Møller, Kai Friis
   Vedtagen form: Spang Olsen, Ib
   Henvisning: Olsen, Ib Spang

  46B3b Gifte kvinder.

  Ved gifte kvinders navne, der omfatter såvel pigenavnet som ægtemandens efternavn, vælges ægtemandens efternavn som ordningsled, medmindre kvindens sprog er tjekkisk, ungarsk, italiensk eller spansk; i disse tilfælde vælges det første efternavn som ordningsled uanset dets oprindelse. Vedrørende danske gifte kvinder se § 46B3a.

   Vedtagen form: Stowe, Harriet Beecher
   Henvisning: Beecher Stowe, Harriet
   men:
   Vedtagen form: Semetkayné Schwanda, Magda
   Henvisning: Schwanda, Magda Semetkayné
   Vedtagen form: Bonacci Brunamonti, Alinda
   Henvisning: Brunamonti, Alinda Bonacci

  46B3c Andre.

  Ved andre sammensatte efternavne vælges det første led som ordningsled, medmindre indehaverens sprog er portugisisk; i så fald vælges det sidste led som ordningsled.

   Vedtagen form: Huber Noodt, Ulrich
   Henvisning: Noodt, Ulrich Huber
   Vedtagen form: Cotarelo y Mori, Emilio
   Henvisning: Mori, Emilio Cotarelo y
   men :
   Vedtagen form: Silva, Ovidio Saraiva de Carvalho e
   Henvisninger: Saraiva de Carvalho e Silva, Ovidio, og: Carvalho e Silva, Ovidio Saraiva de

  46B4 Efternavnets art uvis.

  Er det uvist, om et efternavn er sammensat, betragtes det ikke som et sådant, hvis indehaverens sprog er engelsk. Det sidste led vælges da som ordningsled.

   Vedtagen form: Adams, John Crawford
   Henvisning: Crawford Adams, John

  I alle andre tilfælde betragtes efternavnet som sammensat, og ordningsleddet fastlægges i overensstemmelse med indehaverens sprog. Vedrørende danskere se § 46B3a.

  46C Efternavne forbundet med stednavn.

  Et stednavn, der fast anvendes efter en persons efternavn og er forbundet med dette med en bindestreg, behandles som en del af efternavnet, uanset om det er en arvet del af navnet eller ej.

   Vedtagen form: Müller-Breslau, Heinrich
   Henvisning: Breslau, Heinrich Müller-

  46D Efternavne fulgt af betegnelser for slægtskab.

  Ordene Filho, Junior, Neto (Netto) og Sobrinho medtages, når de følger efter portugisiske eller brasilianske efternavne.

   Vedtagen form: Castro Sobrinho, Antonio Ribeiro de
   Vedtagen form: Marques Junior, Henrique

  Tilsvarende betegnelser i navne fra andre sprog udelades (se § 53A ).

  46E Efternavne med særskilt skrevne præfikser

  46E1 Artikler og præpositioner.

  Ved et efternavn, der indeholder et særskilt skrevet præfiks bestående af en præposition, en artikel eller en kombination heraf, vælges som ordningsled den bestanddel af navnet, der fortrinsvis anvendes som ordningsord i alfabetiske fortegnelser på personens eget sprog, som det fremgår af nedenstående fortegnelse over sprog og sproggrupper.

  Hvis det viser sig, at en bestemt persons navn i nationalbibliografien omfattende personens originale værker eller i opslagsværker på hans eget sprog behandles i modstrid hermed, følges undtagelsen frem for hovedreglen. Hvis hverken nationalbibliografi, opslagsværker eller de nedenstående regler for personens sprog giver tilstrækkelig vejledning, vælges ordningsleddet, som en sidste udvej, efter reglerne for det sprog, hvor navnet har sin oprindelse.

  Er en person ophav til værker af verbal karakter på to eller flere sprog, vælges ordningsleddet efter reglerne for det sprog, han skønnes at have anvendt i flertallet af sine større værker. Er dette sprog usikkert, og vides det, at han har skiftet opholdssted til et andet land, følges reglerne for dette lands sprog, såfremt han har skrevet på det. I tvivlstilfælde følges reglerne for det sprog, hvor navnet har sin oprindelse.

  Regler for enkelte sprog

  Personer, hvis sprog er:

  Afrikaans. Præfikset indgår som en del af ordningsleddet uanset navnets oprindelse.

   De Villiers, Anna Johanna Dorothea
   Du Toit, Stephanus Johannes
   Van der Post, Christiaan Willem Hendrik
   Von Wielligh, Gideon Retief

  Czekisk , se Tjekkisk.

  Dansk. Ved navne med præfiks bestemmes ordningsleddet efter reglerne for det sprog, hvor navnet har sin oprindelse.

   La Cour, Paul
   Recke, Ernst von der
   Deurs, Jan Piet van
   Meza, Christian de

  Engelsk. Præfikset indgår som en del af ordningsleddet uanset navnets oprindelse. (Se også § 46E2 og § 46F).

   D'Anvers, Knightley
   De Morgan, Augustus
   De La Mare, Walter
   Du Maurier, Daphne
   Le Gallienne, Richard
   Van Buren, Martin
   Von Braun, Wernher

  Flamsk, se Hollandsk og flamsk.

  Fransk. Når præfikset består af en artikel eller en sammensmeltning af en præposition og en artikel (Le, La, Les, L', Du, Des), indgår præfikset som en del af ordningsleddet.

   Le Rouge, Gustave
   La Bruyère, René
   Du Méril, Édélestand Pontas
   Des Granges, Charles Marc

  Når præfikset består af en præposition eller en præposition efterfulgt af en artikel, vælges som ordningsled den del af navnet, der følger efter præpositionen.

   Aubigné, Théodore Agrippa d'
   Musset, Alfred de
   La Fontaine, Jean de

  Færøsk. Ved navne med præfiks vælges som ordningsled den del af navnet, der følger efter præfikset.

   Jákupsstovu, Jákup í
   Skarði, Jóhannes av

  Hollandsk og flamsk. Når præfikset er ver , indgår dette som en del af ordningsleddet. Ved andre præfikser vælges som ordningsled den del af navnet, der følger efter præfikset.

   Ver Boven, Daisy
   men:
   Aa, Pieter van der
   Beeck, Leo op de
   Braak, Menno ter
   Brink, Jan ten
   Driessche, Albert van
   Hertog, Ary den
   Hoff, Jacobus Henricus van 't
   Wijngaert, Frank van den
   Winter, Karel de

  Når navnet ikke er af hollandsk eller flamsk oprindelse, vælges som ordningsled for en person fra Holland den del af navnet, der følger efter præfikset, mens ordningsled for en person fra Belgien vælges efter reglerne for det sprog, hvor navnet har sin oprindelse.

   Faille, Jacob Baart de la
   (Hollænder)
   Long, Isaäc le
   (Hollænder)
   Du Jardin, Thomas
   (Belgier)

  Italiensk. I almindelighed indgår et præfiks som en del af ordningsleddet (D', Dal, Dalla, Dalle, De, De', Degli, Dei, Della, Delle, Dello, Di, La).

   A Prato, Giovanni
   D'Arienzo, Nicola
   Da Ponte, Lorenzo
   De Amicis, Pietro Maria
   Del Lungo, Isidoro
   Della Volpaia, Eufrosino
   Di Costanzo, Angelo
   Li Greci, Gioacchino
   Lo Savio, Niccolò

  Når det drejer sig om personer fra tiden før ca. 1800, bør passende opslagsværker dog konsulteres, da præpositioner i disses navne, der i mange tilfælde ikke er efternavne i moderne forstand, ofte ikke er dannet som et præfiks til navnet. Især følgende former er sjældent dannet som præfikser: de, de', degli, dei og de li .

   Alberti, Antonio degli
   Anghiera, Pietro Martire d'
   Medici, Lorenzo de'

  Præpositionen i en italiensk adelstitel må ikke opfattes som et præfiks, når ordningsleddet er adelstitlen (se § 47).

   Cavour, Camillo Benso (conte di)

  Norsk og svensk. Når præfikset er af germansk (herunder nordisk) oprindelse (af, van, von, von der), vælges som ordningsled den del af navnet, der følger efter præfikset; dog indgår præfikset som en del af ordningsleddet, når der tale om det hollandske eller flamske de . Når præfikset ikke er af germansk oprindelse, indgår det som en del af ordningsleddet (D', De, De la, Du, La).

   Geijerstam, Gustaf af
   Rosen, Georg von
   men :
   De Geer, Louis
   De la Gardie, Magnus Gabriel
   De Laval, Gustaf
   De Besche, Per

  Portugisisk. Ved navne med præfiks vælges som ordningsled den del af navnet, der følger efter præfikset.

   Fonseca, Martinho Augusto da
   Santos, João Adolpho dos

  Rumænsk. Når præfikset er de , vælges som ordningsled den del af navnet, der følger efter præfikset; andre præfikser indgår som en del af ordningsleddet.

   Puscariu, Emil de
   men:
   A Mariei, Vasile

  Slovakisk , se Tjekkisk og slovakisk.

  Spansk. Når præfikset kun består af en artikel (La, Las, Los), indgår det som en del af ordningsleddet; ved andre navne vælges som ordningsled den del af navnet, der følger efter præfikset.

   Las Heras, Manuel Antonio
   men:
   Figueroa, Francisco de
   Cosa, Juan de la
   Rio, Antonio del
   Casas, Bartolomé de las

  Svensk , se Norsk og svensk.

  Tjekkisk og slovakisk. Ved navne med præfikset z vælges som ordningsled den del af navnet, der følger efter z , medmindre præfikset forbinder de to dele af et sammensat efternavn; i så fald vælges den første del af det sammensatte navn som ordningsled.

   h erotína, Karel z
   men:
   Jeník z Brart j ic, Jan
   Adam z Veleslavína, Daniel

  Tysk. Når præfikset består af en artikel eller en sammensmeltning af en præposition og en artikel, indgår præfikset som en del af ordningsleddet (Am, Auf'm, Aus'm, Im, Vom, Zum, Zur).

   Am Thym, August
   Aus'm Weerth, Ernst
   Vom Ende, Erich
   Zum Busch, Josef Paul
   Zur Linde, Otto

  Når præfikset består af en præposition eller en præposition efterfulgt af en artikel, vælges som ordningsled den del af navnet, der følger efter præfikset.

   Goethe, Johann Wolfgang von
   Mühll, Peter von der

  Ved navne med flere præfikser forbundet med und vælges som ordningsled den del af navnet, der følger efter præfikserne.

   Stein, Karl vom und zum

  Disse regler gælder også for navne af plattysk, hollandsk og flamsk oprindelse, men for navne af anden fremmed oprindelse følges reglerne for det sprog, hvor navnet har sin oprindelse.

   Ten Hoff, Hein
   Beethoven, Ludwig van
   Du Bois-Reymond, Emil
   Le Fort, Gertrud von

  46E2 Andre præfikser.

  Når et præfiks ikke er en artikel, en præposition eller en kombination heraf, indgår det i almindelighed som en del af ordningsleddet.

   'Abd al Hamdd, Ahmad
   A'Beckett, Gilbert Abbott
   Ab
   g Zahrad, Muhammad
   Ap Rhys Price, Henry Edward
   Ben Maÿr, Berl
   Mac Muireadach, Niall Mór

  46F Præfikser sammenskrevet med efternavnet eller knyttet til det med bindestreg.

  Hvis et præfiks enten altid eller i nogle tilfælde er sammenskrevet med, eller forbundet med bindestreg til, et efternavn, indgår præfikset som en del af ordningsleddet. Skønnes det nødvendigt, henvises der fra en ikke anvendt form af navnet.

   Vedtagen form: FitzGerald, David
   Vedtagen form: MacDonald, Willlam
   Vedtagen form: Ter-Tatevosjan, D f on Gurgenevi i
   Vedtagen form: Debure, Guillaume
   Henvisning: Bure, Guillaume de

  Undtagelse: Ved russiske efternavne med et foranstillet fon , afledt af det tyske von, vælges som ordningsled den del af navnet, som følger efter præfikset, uanset at der er bindestreg efter præfikset.

   Vedtagen form: Lampe, Aleksej Aleksandrovi i fon-

  46G Tilføjelser til navne med efternavn

  46G1 Adelstitler.

  Når ordningsleddet for en adelig persons navn er efternavnet, udelades adelstitlen, medmindre der ikke på anden måde (se § 52-53 ) kan skelnes mellem flere personer med samme navn.

   Vedtagen form: Bacon, Francis
   eller: Bacon, Francis (f. 1561)
   ikke: Bacon, Francis (Viscount St. Albans)
   Henvisninger:
   St. Albans, Francis Bacon (Viscount), og: Verulam, Francis Bacon (Baron)
   Vedtagen form: Disraeli, Benjamin
   ikke: Disraeli, Benjamin (Earl of Beaconsfield)
   Henvisning:
   Beaconsfield, Benjamin Disraeli (Earl of)
   Vedtagen form: Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen
   ikke: Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen (greve)
   Vedtagen form: Bernadotte, Folke
   ikke: Bernadotte af Wisborg, Folke (greve)

  46G2 Britiske hæderstitler.

  Følgende titler udelades:

 • 1. Sir anvendt i forbindelse med navne på baronets og knights
  • Vedtagen form: Landseer, Edwin
   ikke: Landseer, Sir Edwin
 • 2. Dame anvendt ved navne på dames of the Order of the British Empire og Royal Victorian Order
  • Vedtagen form: Campbell, Janet Mary
   ikke: Campbell, Dame Janet Mary
 • 3. Lord anvendt ved navne på yngre sønner af dukes og marquesses
  • Vedtagen form: Gordon, George
   ikke: Gordon, Lord George
 • 4. Lady anvendt ved navne på døtre af dukes, marquesses og earls
  • Vedtagen form: Stanhope, Hester
   ikke: Stanhope, Lady Hester
 • 5. bart anvendt efter fornavnet på en baronet, og Lady anvendt efter fornavnet på en baronets eller knights hustru, som ikke i kraft af sin faders rang er berettiget til den foranstillede titel Lady .
  • Vedtagen form: Beecham, Thomas
   ikke: Beecham, Sir Thomas (bart)
   Vedtagen form: Duff-Gordon, Lucie
   ikke: Duff-Gordon, Lucie (Lady)

  46G3 Tiltaleformer for gifte kvinder.

  Når en gift kvinde kun anvender sin ægtefælles navn, tilføjes tiltaleformen for gifte kvinder.

   Vedtagen form: Ward, Humphrey, Mrs.

  Det enklitiske (tryksvage) né, som er knyttet til ungarske gifte kvinders navne, medtages.

   Vedtagen form: Magyary, Zoltánné
   Vedtagen form: Beniczkyné Bajza, Lenke
   Henvisning: Bajza, Lenke Beniczkyné

  46G4 Andre titler.

  Andre titler knyttet til personer, hvis navn som ordningsled har et efternavn, tilføjes kun, når der ikke på anden måde (se § 52 og § 53 ) kan skelnes mellem flere personer af samme navn.

  _
  .© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top