.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.1C Generel materialebetegnelse 1.1E Undertitler og anden titelinformation Næste afsnit

1.1D Paralleltitler

1.1D1 Paralleltitler gengives i samme rækkefølge som i den primære kilde eller som angivet af dennes layout.

  245 00 *a Engelsk-dansk elektroteknisk ordbog *m GMB *p Eng-
  lish-Danish electrotechnical vocabulary
  245 00 *a Bulletin of The Geological Society of Denmark *m GMB
  *p Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening

Valgfrit: Reglen kan indskrænkes til, at parallelle titler kun medtages i følgende tilfælde:

- hvis den parallelle titels sprog er dansk, færøsk eller grønlandsk

- hvis materialet herudover eller alene indeholder paralleltitler på op til tre andre sprog samt fyldestgørende parallel tekst på disse sprog.

Kravet om fyldestgørende parallel tekst regnes også for opfyldt ved tabelværker, kataloger og lign., hvor kun indledning, overskrifter mv. har parallelle oplysninger.

Hvis der er flere end tre andre sprog, medtages kun den første paralleltitel.

Undtagelser :

Ved litteratur på indvandrersprog medtages kun paralleltitler i det latinske alfabet.

Ved grønlandske og færøske musikoptagelser uden danske paralleltitler medtages paralleltitler på andre sprog, der er hensigtsmæssige for katalogbenytterne.

1.1D3 Hvis der i den primære kilde ud over hovedtitlen optræder en originaltitel, gengives denne som paralleltitel, når materialet indeholder teksten på originalsproget. Hvis der på hovedtitlens sprog tidligere har været udgivet en version eller udgave af materialet med en anden hovedtitel, gengives en sådan tidligere hovedtitel som undertitel, hvis den forekommer i den primære kilde (se 1.1E). I alle andre tilfælde gives originaltitlen i en note.

  245 00 *a Das Schloss *m GMB *c das dritte Kapitel *p Zámek *s tr J
  kapitola
  (Publikationens tekst er på tysk og czekisk)
  245 00 *a Lige i øjet
  502 00 *a Originaltitel: Deadeye Dick
  (Noten vil, afhængig af lokal inddateringspraksis, også kunne være dannet på baggrund af felt 241)
  (Begge titler nævnt på titelsiden i den danske oversættelse)

Valgfrit: Originaltitlen kan gengives som paralleltitel, når materialet blot indeholder noget af teksten på originalsproget, eller når originaltitlen står før hovedtitlen.

1.1D4 Paralleltitler, som forekommer uden for den primære kilde, kan gives i en note (se 1.7B5).

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top