.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.1D Paralleltitler 1.1F Ophavsangivelser Næste afsnit

1.1E Undertitler og anden titelinformation

1.1E1 Undertitler og anden titelinformation (herefter i løbende tekst benævnt undertitel mv. ) i den primære kilde gengives efter samme regler som hovedtitlen (se 1.1B ).

  245 00 *a Stemmerne fra Marrakesh *m GMB *c notater efter en rejse
  245 00 *a Kulturen i Frederiksborg amt *m GMB *c kulturoffensiven
  dokumentation 84
  245 00 *a Idé-mappe *m GMB *c supplerende arbejdsmaterialer til de
  første skoleår
  245 00 *a Mark og montre *m GMB *c fra sydvestjyske museer

Angående originaltitler som undertitel mv. se 1.1D3.

1.1E2 Undertitler mv. gengives i samme rækkefølge som i den primære kilde eller som angivet af dennes layout.

Overtitler ( avant-titres ) og anden titelinformation, der står før hovedtitlen på titelsiden, gengives også som undertitel mv., medmindre dette af grammatiske eller andre grunde er umuligt. I så tilfælde gives de i en note (se 1.7B5 ).

  245 00 *a Hybridnet og bredbåndsnet *m GMB *c forudsætninger,
  muligheder, styringsredskaber *c en rapport
  245 00 *a Pædagogisk teori og praksis *m GMB *c om pædagogisk
  realisme, pædagogisk humanisme og kritisk pædagogik *c en
  tekst- og studiebog
  245 00 *a Vom Bild zum Wort *m GMB *c Aufsatzübungen
  (På titelsiden står »Aufsatzübungen« øverst, men med mindre skrift)

1.1E3 Hvis undertitlerne mv. er meget lange, kan de gives i en note (se 1.7B5 ) eller forkortes, hvis dette kan ske uden tab af væsentlige oplysninger. De første fem ord af en undertitel mv. udelades dog aldrig. Udeladelser markeres med udeladelsestegn.

  245 00 *a Fredericias Armering, Indeslutning, Bombardement samt
  Forsvar, under Kong Frederik den Syvende fra den 26de Marts
  til den 6te Juli 1849 *m GMB *c hvad der dagligen er foretagen i
  den Anledning i nævnte Tidsrum ...
  (Publikationens fulde titel: Fredericias Armering, Indeslutning, Bombardement samt Forsvar, under Kong Frederik den Syvende fra den 26de Marts til den 6te Juli 1849, hvad der dagligen er foretagen i den Anledning i nævnte Tidsrum, samt de nærmest foregaaende, og umiddelbart efterfølgende Begivenheder, tilligemed en Oversigt over Fredericias Anlæg, fra den første Begyndelse af, dens Beleiring i 1657, og dens Kastels Indtagelse af de Allierede i Aaret 1659)

1.1E4 Hvis undertitlerne mv. indeholder oplysninger om ophav, forlag, distributør el.lign. som en sprogligt uadskillelig del, gengives oplysningerne som en del af undertitler mv.

  245 00 *a En konges historie *m GMB *c hertugen af Windsor's memo-
  irer
  245 00 *a Fra Holbæk Amt *m GMB *c årbog for Historisk Samfund
  for Holbæk Amt
  245 00 *a Udvalgte fluer *m GMB *c 365 glade dage med Storm P.
  245 00 *a Mild hypertension *m GMB *c proceedings of the XIth
  scientific meeting of the Danish Society of Hypertension held
  in Glostrup, 22nd April 1983
  245 00 *a Kommunale rensningsanlæg *m GMB *c Miljøstyrelsens
  redegørelse om driftsproblemer i kommunale rensningsanlæg

1.1E5 Hvis der i den primære kilde er en eller flere paralleltitler, og disse er gengivet efter 1.1D, samtidig med, at undertitlerne mv. kun er på ét sprog eller i ét alfabet, gengives undertitlerne mv. efter den sidst gengivne paralleltitel.

  245 00 *a Archives internationales d'histoire des idées *m GMB *p
  International archives of the history of ideas *c publications du
  Centre de recherches d'histoire et philologie de l'École pratique
  des hautes études à la Sorbonne

Hvis der i den primære kilde er en eller flere paralleltitler og undertitler mv. på mere end ét sprog eller i mere end ét alfabet, gengives hver undertitel mv. efter den hovedtitel eller den paralleltitel, den hører til, dog kun såfremt paralleltitlen er valgt gengivet efter 1.1D.

  245 00 *a Danske komponister af i dag *m GMB *c en værkfortegnelse
  *p Danish composers of today *s a catalogue of works *p Däni-
  sche Komponisten von heute *s ein Werkverzeichnis

Hvis der ikke er paralleltitler, og undertitlerne mv. er på mere end ét sprog eller i mere end ét alfabet, gengives den undertitel mv., der er på hovedtitlens sprog eller i dennes alfabet. Hvis dette kriterium ikke kan anvendes, gengives den undertitel mv., der står først.

Valgfrit: Undertitler mv. på andre sprog eller i andre alfabeter gengives.

  245 00 *a Danmark *m GMB *c land og by eller
  245 00 *a Danmark *m GMB *c land og by *s town and country *s la
  ville et la campagne *s el campo y la ciudad *s Stadt und Land
  (Fotografisk billedværk med tekster på dansk, engelsk, fransk, spansk og tysk)

Valgfrit: Hele reglen indskrænkes til, at kun parallelle undertitler mv. på dansk, færøsk og grønlandsk medtages.

1.1E7 Hvis hovedtitlen består af eller indeholder initialord, gengives den fuldt udskrevne form som undertitel mv., hvis den findes i den primære kilde.

  245 00 *a SPSS *m GMB *c statistical package for the social sciences
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top