.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.2A Indledende regel 1.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven Næste afsnit

1.2B Udgavebetegnelse

1.2B1 Udgavebetegnelsen gengives, som den forekommer i materialet. Standardforkortelser kan anvendes (se Bilag B ). Talord og talstørrelser anføres med arabertal (se Bilag C ).

  250 00 *a 2. reviderede udg.
  (På titelsiden: Anden reviderede udgave)
  250 00 *a 4. edition
  250 00 *a Nuova edizione
  250 00 *a Sehr veränderte Auflage
  251.40 00 *a Optrykt efter originaludgaven

Såfremt udgavebetegnelsen består af flere betegnelser, der sammensat vides at præcisere den enkelte udgave i forhold til andre udgaver, gengives disse betegnelser umiddelbart efter hinanden adskilt af komma.

  250 00 *a 2. udgave, paperbackudgave
  (2. udgave eksisterer både som ordinærudgave og som paperbackudgave)

Såfremt der i materialet forekommer flere forskellige sideordnede betegnelser for samme udgave, foretrækkes en udgavebetegnelse fra den primære kilde frem for en udgavebetegnelse fra de øvrige foreskrevne kilder. Hvis en ikke-foretrukken udgavebetegnelse skønnes at indeholde væsentlige oplysninger for den katalogiserende institution, kan en sådan betegnelse gengives i parentes umiddelbart efter den foretrukne udgavebetegnelse.

  250 00 *a 2. udgave

eller:

  250 00 *a 2. udgave (Paperbackudgave)
  (På titelsiden: 2. udgave. På omslaget: Paperbackudgave)
  (2. udgave eksisterer kun som paperbackudgave)

1.2B2 Hvis udgavebetegnelsen udelukkende eller hovedsagelig består af tegn, der hverken er numeriske eller alfabetiske, erstattes disse af en passende udgavebetegnelse i skarp parentes på hovedtitlens sprog og i dennes alfabet.

  250 00 *a [3. udgave]
  (I publikationen: ooo)
  250 00 *a [3. udgave]
  (I publikationen: ***)

Hvis udgavebetegnelsen består af et eller flere bogstaver og/eller tal uden ledsagende ord, tilføjes en passende betegnelse eller en forkortelse heraf.

  250 00 *a 3. [udg.]

1.2B3 Hvis der er tvivl om, hvorvidt en oplysning er en udgavebetegnelse, vil ord som udgave, version el.lign. (eller tilsvarende ord på andre sprog) være tegn på, at oplysningen er en udgavebetegnelse.

  250 00 *a Édition pour le médicin
  250 00 *a Luftpostudg.
  250 00 *a Udgave med stor skrift
  250 00 *a Biblioteksudg.
  250 00 *a Mikroformudgave
  250 00 *a A5-udg.
  250 00 *a Faksimileudgave

1.2B4 Valgfri tilføjelse. Hvis et materiale vides at indeholde betydelige ændringer i forhold til tidligere udgaver, men oplysning om udgave mangler, tilføjes en passende kort udgavebetegnelse i skarp parentes på hovedtitlens sprog og i dennes alfabet.

  250 00 *a [Ny udgave]

1.2B5 Hvis en udgavebetegnelse er på mere end ét sprog eller i mere end ét alfabet, gengives den betegnelse, der er på hovedtitlens sprog og i dennes alfabet. Hvis dette kriterium ikke kan anvendes, gengives den betegnelse, der står først.

  245 00 *a Handbook on the international exchange of publications *m
  GMB *p Manuel des échanges internationaux de publications
  *p Manual del canje internacional de publicaciones *p
  Rukovodstvo po me K dunarodnomu obmenu izdanijami
  250 00 *a 3. edition *c edited and revised by Gisela von Busse

Valgfrit: Udgavebetegnelser på andre sprog eller i andre alfabeter kan gengives.

  250 00 *a Rev. 1980 *p Révision 1980
  250 00 *a 2. édition *p 2. edizione *p 2. Auflage
  250 00 *a 2. herziene en verbeterde uitg. *p 2. éd., rév. et corr.

1.2B6 Hvis et materiale med flere værker uden fælles titel beskrives som en helhed, og der til en eller flere af titlerne er knyttet en udgavebetegnelse, gengives de enkelte udgavebetegnelser efter den titel og ophavsangivelse, de hører til.

  245 00 *a Lov om kommunernes styrelse *m GMB *e med kommenta-
  rer af Preben Espersen og Erik Harder *w 5. reviderede udgave *x
  Normalstyrelsesvedtægt og normal forretningsorden *e med
  kommentarer af Preben Espersen *w 4. reviderede udgave
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top