.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.2B Udgavebetegnelse 1.2D Betegnelser for uændrede genudgivelser Næste afsnit

1.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven

1.2C1 En ophavsangivelse, der hører til en eller flere udgaver, men ikke til alle udgaver af et materiale, gengives efter udgavebetegnelsen, hvis en sådan forekommer. Med hensyn til gengivelsen af sådanne ophavsangivelser se 1.1F .

  245 00 *a Den borgerlige ret i hovedtræk *m GMB *e Munch-Petersen
  250 00 *a 18. reviderede udg. *d ved W.E. v. Eyben, Jørgen Trolle, A.
  Vinding Kruse
  245 00 *a Lærebog for kokke *m GMB
  250 00 *a [Ny udgave] *d tegninger ...: Jette og Peter Bork-Johansen
  245 00 *a Lærebog i skatteret *m GMB
  250 00 *a 21. udgave *c udarbejdet af Ole Aagesen ... [et al.]
  (Flere end tre ophavsmænd til udgaven. Som minimum nævnes den første)

Hvis udgavebetegnelsen er sammensat af flere betegnelser, gengives ophavsangivelser til udgaven samlet efter den samlede udgavebetegnelse, uanset om en sådan ophavsangivelse hører til en del af eller til den samlede udgavebetegnelse.

  245 00 *a The elements of style *m GMB *e by William Strunk, Jr.
  250 00 *a Rev. ed., 2. ed. *d with revisions, an introduction, and a
  chapter written by E.B. White *d with the assistance of Eleanor
  Gould Packard

1.2C2 Hvis der er tvivl om, hvorvidt en ophavsangivelse er knyttet til alle udgaver eller kun til nogle udgaver af et materiale, eller hvis der ikke er nogen udgavebetegnelse, gengives ophavsangivelsen i afsnittet for titel- og ophavsangivelse (se 1.1F ).

  245 00 *a En Landsbydegns Dagbog *m GMB *e Steen Steensen Blicher
  *f udgivet med noter og efterskrift ved Peter Brask

Ved førsteudgaver gengives alle ophavsangivelser i afsnittet for titel og ophavsangivelse.

1.2C3 Hvis der i et materiale er en eller flere parallelle udgavebetegnelser, som er gengivet i beskrivelsen (se 1.2B5), mens den tilhørende ophavsangivelse kun er på ét sprog eller i ét alfabet, gengives ophavsangivelsen efter den sidste parallelle udgavebetegnelse.

  250 00 *a 3. ed. *p 3. uppl. *c B. Larsen

1.2C4 Valgfri tilføjelse. Hvis der i et materiale er udgavebetegnelser og tilhørende ophavsangivelser på mere end ét sprog eller i mere end ét alfabet, gengives hver ophavsangivelse efter den udgavebetegnelse, den hører til.

  250 00 *a 2. ed. *c edited by Larry C. Lewis *p 2. éd. *t redigé par Larry
  C. Lewis

1.2C5 Hvis der i et materiale kun er udgavebetegnelse på ét sprog eller i ét alfabet, og den tilhørende ophavsangivelse er på mere end ét sprog eller i mere end ét alfabet, gengives den ophavsangivelse, der er på hovedtitlens sprog eller i dennes alfabet. Hvis dette kriterium ikke kan anvendes, gengives den ophavsangivelse, der står først.

  250 00 *a 2. opl. *c revideret og udvidet af David Hohnen

Valgfrit: Ophavsangivelser på andre sprog eller i andre alfabeter gengives efter udgavebetegnelsen.

  250 00 *a 2. opl. *c revideret og udvidet af David Hohnen *t revised
  and enlarged by David Hohnen
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top