.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign. Afsnit 1.5 - Fysisk beskrivelse Næste afsnit

1.4G Produktionssted og navn på producent

1.4G1 Hvis navnet på forlaget ikke kendes, gengives produktionsstedet og producentens navn, hvis de er nævnt i materialet.

    260 00 *a [S.l.] *b [s.n.] *c 1970 *r London *t High Fidelity Sound Stu-
    dios

1.4G2 Med hensyn til gengivelse af produktionsstedet og producentens navn se 1.4B-1.4D.

1.4G3 Et produktionsår anføres kun i mangel af et udgivelsesår, distributionsår el.lign. (se 1.4F6).

1.4G4 Valgfri tilføjelse. Produktionsstedet og/eller producentens navn gengives, hvis en sådan oplysning afviger fra oplysning om hjemsted for og navn på forlag, distributør el.lign., er nævnt i materialet og skønnes at have betydning for den katalogiserende institution.

    260 00 *a London *b Arts Council of Great Britain *c 1976 *r Twicken-
    ham *t CTD Printers
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top