.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign. 1.4G Produktionssted og navn på producent Næste afsnit

1.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

1.4F1 Udgivelsesåret, distributionsåret el.lign. for den foreliggende udgave af et publiceret materiale anføres. Hvis der ikke er en udgavebetegnelse, anføres årstallet for den første udgave. Årstallet anføres med arabertal. Når det pågældende årstal ikke er fra den gregorianske eller julianske kalender, gengives årstallet, som det står i materialet, efterfulgt af det tilsvarende gregorianske eller julianske årstal.

  260 00 ... *c 1975
  260 00 ... *c 4308 [1975]
  260 00 ... *c 4308 [i.e. 1975]
  260 00 ... *c 5730 [1969 or 1970]
  260 00 ... *c anno 18 [1939]
  ( ikke: anno XVIII)

Angående upublicerede materialer se 1.4F9 . Angående upublicerede samlinger se 1.4F10 .

1.4F2 Udgivelsesåret, distributionsåret el.lign. gengives, som det forekommer i materialet, selv når det vides at være ukorrekt. I sådanne tilfælde tilføjes det korrekte årstal.

  260 00 ... *c 1697 [i.e. 1967]

Om nødvendigt forklares uoverensstemmelsen i en note.

  260 00 ... *c 1963 [i.e. 1971]
  520 00 *a Oprindeligt udgivet som grammofonplade i 1963; udgivet
  som kassettebånd i 1971

1.4F3 Årstallet for genudgivelsen af en bestemt udgave anføres kun, hvis genudgivelsen er anført i udgaveafsnittet (se 1.2D). I sådanne tilfælde anføres kun dette årstal.

1.4F4 Hvis årstallet for udgivelse afviger fra årstallet for distribution el.lign., anføres også årstallet for distribution el.lign., hvis det skønnes hensigtsmæssigt for den katalogiserende institution. Foran årstallet for distribution el.lign. sættes komma.

  260 00 *a London *b Macmillan *c 1971, [distribueret 1973]
  260 00 *a London *b Educational Records *f New York *g Edcorp *e
  distributør *c 1973, [distribueret] 1975

1.4F5 Valgfri tilføjelse. Det seneste copyrightår anføres efter udgivelsesåret, distributionsåret el.lign., hvis det afviger herfra. Foran et sådan angivet copyrightår sættes komma.

  260 00 ... *c 1967, cop. 1965

1.4F6 Hvis der ikke er et udgivelsesår, distributionsår el.lign. i materialet, anføres i stedet et copyrightår, et produktionsår eller en periodicadatering, hvis en sådan findes på fremtrædende plads i materialet, og hvis man samtidig må formode, at årstallet er identisk med udgivelsesåret, og ikke andet er bevist i f.eks. en følgeskrivelse fra udgiveren. Et sådan årstal anføres uden brug af skarpe parenteser.

  260 00 ... *c 1967
  ( På materialet: cop. 1967)
  260 00 ... *c 1967
  ( På materialet: 1967 printing)

Valgfrit: Det kan angives, at et årstal er et copyrightår eller et produktionsår

  260 00 ... *c cop. 1967
  260 00 ... *c 1967 printing
  260 00 ... *c p1983
  260 00 ... *c 1979 pressing

1.4F7 Hvis materialet hverken indeholder udgivelsesår, distributionsår, produktionsår eller copyrightår, eller hvis copyrightår eller produktionsår formodes at være forskelligt fra udgivelsesåret, anføres et omtrentligt årstal.

  260 00 ... *c [1971 or 1972]
  (Et af disse to år er det sandsynlige udgivelsesår)
  260 00 ... *c [1969?]
  (Sandsynligt udgivelsesår)
  260 00 ... *c [ca. 1960]
  ( Omtrentligt udgivelsesår)
  260 00 ... *c [mellem 1906 og 1912]
  (Denne løsning benyttes kun, når der mellem de mulige årstal er mindre end 20 års interval)
  260 00 ... *c [197-]
  (Udgivelsesår kan bestemmes inden for et tiår)
  260 00 ... *c [197-?]
  (Udgivelsesår ligger muligvis inden for et tiår)
  260 00 ... *c [18--]
  (Udgivelsesår kan bestemmes inden for et århundrede)
  260 00 ... *c [18--?]
  (Udgivelsesår ligger muligvis inden for et århundrede)
  260 00 ... *c [1982?]
  (Sandsynligt udgivelsesår. I materialet: cop. 1949)

Valgfrit: Hvis et copyrightår eller produktionsår er anført på fremtrædende plads i materialet, og dette afviger væsentligt fra det formodede omtrentlige udgivelsesår, kan copyrightår eller produktionsår anføres efter det omtrentlige udgivelsesår.

  260 00 ... *c [1982?], cop. 1949

1.4F8 Hvis to eller flere årstal forekommer i forskellige dele af et materiale (f.eks. hvis delene er udgivet over en årrække), anføres det tidligste og det seneste årstal.

  260 00 ... *c 1968-1973

Hvis et materiale i flere dele endnu ikke er afsluttet, anføres kun det tidligste årstal efterfulgt af en bindestreg.

  260 00 ... *c 1968-

Når materialet er komplet, tilføjes det seneste årstal.

1.4F9 For naturskabte genstande, der ikke er forarbejdet til kommerciel distribution, anføres intet årstal. For andre upublicerede materialer (f.eks. håndskrifter, originalkunst, uredigerede og upublicerede film og videogrammer, stock shots og upublicerede lydoptagelser) anføres produktionsåret (f.eks. året for skabelsen, indskrivningen, frembringelsen eller indspilningen).

1.4F10 For upublicerede samlinger (herunder de, som indeholder publiceret materiale, der ikke tidligere har været publiceret som samling) anføres årstallet eller det tidligste og det seneste årstal.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top